Fem trafikkdrepte i februar

Hittil i år har 12 personer omkommet på norske veier. Det er nær halvparten så mange som på samme tid i fjor.

Det er umulig å vite om utviklingen vil fortsette, men Trygg Trafikk gleder seg over nedgangen. I fjor omkom 23 personer i januar og februar. – Færre ulykker er gode nyheter. Samtidig er fem omkomne forrige måned fem for mange! Vår nasjonale målsetting er ingen drepte og ingen hardt skadde i trafikken, sier direktør Jan Johansen i Trygg Trafikk. For hver person som dør sitter familie, venner og lokalsamfunn igjen med stor sorg.

Tre huskeregler

Johansen ber nå trafikantene sørge for at de kommer seg trygt fram. Han viser til tre huskeregler som minimerer risikoen for ulykker: – Kjør etter fartsgrensene på bar og fin vei. Senk farten når det er glatt. Bruk bilbelte. Da unngår vi mange ulykker og alvorlige skader, sier han. Johansen understreker at det selvfølgelig er en rekke andre momenter som også er viktige for å redusere ulykkene. – Sørg for at både du og bilen er i god stand! Trøtte og uoppmerksomme førere, i biler med dårlige dekk, er ingen vinneroppskrift, sier direktøren.

Kjørte av veien

Det foreløpige tallet for omkomne i februar 2015 er fem. I samme måned i fjor var det foreløpige tallet 16. Dette ble redusert med to, slik at det endelig tallet for februar 2014 endte på 14. I gjennomsnitt de foregående fem år er 12 personer omkommet i veitrafikkulykker i februar måned. Tallene i februar 2015 fordeler seg på tre bilførere og to bilpassasjerer.  Tre av disse døde etter kollisjon med annet kjøretøy, mens to mistet livet i eneulykker (utforkjøring). Av de fem omkomne var tre menn og to kvinner. Fordeling fylker Februar Februar Januar – februar Januar – februar 2015 2014 2015 2014 Østfold 0 0 3 1 Akershus 0 1 0 3 Oslo 0 1 0 2 Hedmark 0 0 0 1 Oppland 0 0 0 0 Buskerud 1 6 3 7 Vestfold 0 1 0 1 Telemark 0 1 0 1 Aust-Agder 1 0 2 0 Vest-Agder 0 0 0 0 Rogaland 0 1 0 2 Hordaland 0 2 0 2 Sogn og Fjordane 0 0 0 0 Møre og Romsdal 1 1 2 1 Sør-Trøndelag 1 0 1 1 Nord-Trøndelag 0 0 0 0 Nordland 1 0 1 1 Troms 0 0 0 0 Finnmark 0 0 0 0 SUM 5 14 12 23

Fordeling trafikantgrupper Februar Februar Januar – februar Januar – februar 2015 2014 2015 2014 Bilførere 3 6 9 8 Bilpassasjerer 2 5 2 8 Motorsyklister 0 0 0 0 Mopedister 0 0 0 0 Syklister 0 0 0 0 Fotgjengere 0 3 1 5 Akende 0 0 0 0 Andre 0 0 0 2 SUM 5 14 12 23

Trygg Trafikks foreløpige oversikt er basert på politirapporterte ulykker via våre distriktsledere. Kontaktpersoner: Direktør Jan Johansen, mob. 90 59 87 30 Seniorrådgiver mediekontakt Carina Henske, mob. 90 19 01 87