Fire omkom på veiene i april

29 mennesker har mistet livet i trafikken i løpet av årets fire første måneder. I samme periode i fjor omkom 39 personer.

Foreløpige tall viser at fire personer omkom på veiene i april. Alle de omkomne var menn, tre av dem var bilførere og en var mc-fører. Tre personer forulykket i kollisjon med et annet kjøretøy, mens en mistet livet i utforkjøring. I gjennomsnitt de foregående fem år har syv personer omkommet i veitrafikkulykker i april måned. Trygg Trafikks foreløpige tall er basert på politirapporterte ulykker via Trykk Trafikks distriktsledere i landets 19 fylker. Trygg Trafikk jobber for at færrest mulig skal bli hardt skadd eller omkomme i trafikken.   Fordeling trafikantgrupper April April Januar – april Januar – april 2015 2014 2015 2014 Bilførere 3 1 20 13 Bilpassasjerer 0 0 3 10 Motorsyklister 1 3 1 4 Mopedister 0 0 0 0 Syklister 0 1 0 1 Fotgjengere 0 1 4 8 Akende 0 0 0 0 Andre 0 1 1 3 SUM 4 7 29 39

Fordeling fylker April April Januar – april Januar – april 2015 2014 2015 2014 Østfold 0 0 4 3 Akershus 1 3 1 7 Oslo 0 0 1 2 Hedmark 0 0 1 1 Oppland 0 0 0 0 Buskerud 0 1 3 9 Vestfold 0 1 2 2 Telemark 0 0 0 1 Aust-Agder 0 0 3 0 Vest-Agder 1 0 2 1 Rogaland 0 1 1 3 Hordaland 0 0 0 4 Sogn og Fjordane 1 0 2 0 Møre og Romsdal 0 0 2 1 Sør-Trøndelag 0 0 1 1 Nord-Trøndelag 1 0 1 1 Nordland 0 1 1 3 Troms 0 0 2 0 Finnmark 0 0 2 0 SUM 4 7 29 39

For mer informasjon, kontakt: Direktør Jan Johansen, mobil 905 98 730 jjohansen@tryggtrafikk.no Fagsjef Tori Grytli, mobil 95 92 74 64 grytli@tryggtrafikk.no