Fire personer omkom i trafikken i januar

Alle dødsulykkene i januar var møteulykker der enten bilfører eller bilpassasjer omkom. På samme tid i fjor omkom fem personer.

De fire ulykkene skjedde i Oslo, Trøndelag, Møre og Romsdal og Troms. Totalt omkom to menn og to kvinner. – Fjoråret var preget av mange alvorlige trafikkulykker, og vi har altfor mange omkomne to år på rad. Vi jobber sammen med andre aktører for å snu den negative trenden. Dessverre har vi allerede mistet fire liv i trafikken i år. Familie, venner og nærmiljø er alle berørt på verst tenkelige vis, sier fagdirektør i Trygg Trafikk, Tanja Loftsgarden. I tre av de fire ulykkene var tunge kjøretøy involvert I januar var tunge kjøretøy involvert i tre av fire dødsulykker. I fjor omkom totalt 41 personer i ulykker med tunge kjøretøy som lastebiler og busser. Det er viktig å presisere at selv om tunge kjøretøy er involvert, er det som regel ikke føreren av det tunge kjøretøyet som er utløsende part i ulykken. – Vi ser flere som omkommer i møte med tunge kjøretøy. Godstransport på vei har økt over tid, og det innebærer flere lastebiler på veien enn før. En møteulykke med et tungt kjøretøy ender dessverre ofte veldig alvorlig. Det er massive krefter i spill når hastigheter og tung vekt kombineres, sier Loftsgarden. Flest dødsulykker med tunge kjøretøy i vinterhalvåret Tall fra Statens vegvesen viser at det oftest skjer dødsulykker med tunge kjøretøy i vinterhalvåret, og i åtte av ti tilfeller har bilisten skyld i ulykken. – På denne tiden av året er det ofte dårligere vegforhold samt mer kjøring i mørket. Utfordrende føreforhold gir dårligere marginer ved uforutsette hendelser. Dette betyr først og fremst at sjåfører må være oppmerksomme til enhver tid, holde en forsvarlig fart og ikke minst unngå forbikjøringer hvor man ikke er hundre prosent sikker på at det går bra, avslutter Loftsgarden.