Flere dødsulykker på veiene

Hittil i år har 100 personer mistet livet i trafikken. Det er 10 flere enn på samme tid i fjor. Den største økningen er blant omkomne på motorsykkel, melder Trygg Trafikk.

Denne sommeren har vi opplevd mange alvorlige ulykker ute på veiene. Foreløpige tall viser at 39 mennesker har omkommet i juni og juli. Det er flere enn i samme tidsrom i fjor. – August og høsten 2013 var en tid med mange dødsulykker. Nå ber vi folk ta det med ro i trafikken, holde farten nede og følge reglene, sier distriktsleder Ivar Ringen i Trygg Trafikk.

Mange mc-ulykker

Hittil i år har 16 motorsyklister omkommet i trafikken. Det er syv flere enn på samme tid i fjor, nesten like mange som i hele 2012 og flere enn i 2011. – Dette er høyere tall enn vi har sett de siste årene. Nå håper vi å slippe flere dødsulykker på motorsykkel, men statistikken er i mot oss, sier Ringen. I fjor døde 12 mc-førere i månedene august til oktober. De siste seks årene er gjennomsnittet åtte omkomne i løpet av disse tre månedene. Ringen mener at det er mye motorsyklistene selv kan gjøre for å unngå ulykker og har følgende enkle råd: – Det første og viktigste rådet vil alltid være å holde fartsgrensen. Høy hastighet går igjen som årsak til mange ulykker på motorsykkel. Et annet opplagt råd er å bruke verneutstyr som hjelm, kjøredress og ryggbeskytter, sier distriktslederen.

Stivner i svingen

Trygg Trafikk har flere tips til sikker kjøring på motorsykkel:

  • Unngå kollisjoner i veikryss: Bilførere feilbedømmer ofte motorsyklers avstand og hastighet, eller ser dem ikke i det hele tatt. Du som er motorsyklist bør derfor være svært forsiktig i kryss.
  • Unngå utforkjøringer: Mange av motorsykkelulykkene er utforkjøringer. Motorsyklisten stivner og ser mot utforkjøringspunktet. Husk å se dit du skal – dit kommer du.
  • Bli bedre teknisk: Husk å bremse ofte, slik at du lærer deg å kontrollere bremsene og sykkelen når du bremser.
  • Ta hensyn til underlaget: Veien kan være glatt – spesielt på våren og høsten, men også etter at det har regnet.

Det er ikke bare på motorsykkel vi ser en økning i ulykkestallene: blant bilpassasjerer er antallet trafikkdrepte økt, sammenlignet med fjoråret. Her inngår også personer som har omkommet i buss.

Ulykkene i juli

Trygg Trafikk melder at det foreløpige tallet for omkomne i juli er 21. I samme måned i 2013 var det foreløpige tallet 18. Dette ble redusert med en, slik at det endelig tallet for juli 2013 endte på 17. I gjennomsnitt de foregående fem år er 18 personer omkommet i veitrafikkulykker i juli måned. Tallene i juli 2014 fordeler seg slik: ti bilførere, en bilpassasjer, fire busspassasjerer og seks motorsyklister. 15 av de forulykkede døde i eneulykker (utforkjøring/velt) og seks i sammenstøt med annet kjøretøy. Av de 21 omkomne var 16 menn og fem kvinner. Trygg Trafikks foreløpige oversikt er basert på politirapporterte ulykker via våre distriktsledere.