Flere dør i trafikken

26 personer har mistet livet i trafikken i løpet av årets to første måneder. I samme periode i fjor omkom 23 personer på veiene.

Trygg Trafikk melder at det foreløpige tallet for omkomne i februar er 16. I samme måned i 2013 var det foreløpige tallet ni. Dette ble også det endelig tallet for februar 2013. – I fjor hadde vi en økning i antall omkomne i trafikken. Vi håper på en nedgang i år, men i februar måned opplevde vi mange tragiske hendelser i trafikken, sier direktør Jan Johansen i Trygg Trafikk. I gjennomsnitt de foregående fem år er 11 personer omkommet i veitrafikkulykker i februar måned.   Tallene i februar fordeler seg slik: åtte bilførere, fem bilpassasjer og tre fotgjengere. Av de til sammen 13 omkomne bilførerne/-passasjerene ble 11 drept i kollisjon med annet kjøretøy og to i eneulykker. Av de 16 omkomne var 11 menn og fem kvinner. Syv av de drepte var over 60 år, fem var i alderen 25-60 år og fire var i alderen 16-20 år. Alle de yngste omkom i bil. – Alle dødsulykker på veiene er tragedier, men når ungdom med hele livet foran seg dør, er det ekstra tungt, sier Johansen. Fordeling trafikantgrupper Februar Februar Januar-februar Januar-februar 2014 2013 2014 2013 Bilførere 8 4 10 14 Bilpassasjerer 5 1 8 2 Motorsyklister 0 1 0 1 Mopedister 0 0 0 1 Syklister 0 0 0 0 Fotgjengere 3 3 5 3 Akende 0 0 0 2 Andre 0 0 3 0 SUM 16 9 26 23

  Fordeling fylker Februar Februar Januar-februar Januar-februar 2014 2013 2014 2013 Østfold 0 0 1 0 Akershus 1 0 3 0 Oslo 1 0 2 0 Hedmark 0 0 1 1 Oppland 0 1 0 1 Buskerud 6 2 7 2 Vestfold 1 0 1 0 Telemark 1 0 1 1 Aust-Agder 0 0 0 0 Vest-Agder 0 0 0 1 Rogaland 1 0 2 2 Hordaland 2 3 2 7 Sogn og Fjordane 0 0 1 0 Møre og Romsdal 1 1 1 2 Sør-Trøndelag 0 0 1 1 Nord-Trøndelag 0 0 0 0 Nordland 2 2 3 4 Troms 0 0 0 1 Finnmark 0 0 0 0 SUM 16 9 26 23

Trygg Trafikks foreløpige oversikt er basert på politirapporterte ulykker via våre distriktsledere. Kontaktpersoner: Direktør Jan Johansen tlf. 22 40 40 41 / mob. 90 59 87 30 Kommunikasjonssjef Kristin Øyen, tlf. 22 40 40 44 / mob. 95 88 75 88