Flere fotgjengere dør i trafikken

Siden januar er antallet omkomne bilister nær halvert sammenlignet med 2013, mens antallet drepte fotgjengere er doblet.

I løpet av årets første fire måneder har 39 personer omkommet i veitrafikken. Det er fire færre enn på samme tid i fjor og 13 færre enn i 2012. – I 2013 var antallet omkomne i trafikken lavt på vinteren og våren. Så økte det voldsomt utover sommeren og høsten. Vi er redde for at det samme skal skje i år, sier direktør Jan Johansen i Trygg Trafikk.

Bilister må ta hensyn

Hittil i år er åtte fotgjengere omkommet i trafikken, mot tre på samme tid i fjor. – Dette er en utvikling vi vil følge nøye utover våren og sommeren. Nå oppfordrer vi bilistene til å være ekstra påpasselig der det ferdes myke trafikanter, sier Johansen. Han understreker at blandet trafikk krever full konsentrasjon. – Bilistene er pålagt et klart ansvar for å unngå disse ulykkene. Samtidig må fotgjengere være forsiktige så de ikke utsettes for fare. De må også ta ansvar for egen sikkerhet, sier Johansen.

Ulykker i april 2014

Det foreløpige tallet for omkomne i april er seks. I samme måned i fjor var det foreløpige tallet ni. Dette ble også det endelig tallet for april 2013. I gjennomsnitt de foregående fem år er 12 personer omkommet i veitrafikkulykker i april måned. Tallene i april fordeler seg slik: en bilfører, tre motorsyklister, en fotgjenger og en ATV-fører. Av de seks omkomne var fire menn, en kvinne og ett barn.

Anbefalinger fra Trygg Trafikk

Bilister må:

  • Stoppe foran gangfelt – hvis det er folk ved eller i nærheten av gangfeltet. Du har full vikeplikt for alle fotgjengere som vil krysse veien i gangfelt.
  • Sjekke blindsonene – særlig når bilister skal svinge til høyre kan det skje ulykker med syklister som skal rett fram.
  • Se deg om rundt bilen før du kjører ut fra en parkeringsplass. Særlig små barn kan være nesten umulige å se fra førerplass hvis de er rett foran, bak eller ved siden av bilen.

Fotgjengere bør:

  • Stoppe foran gangfelt – du bør ikke stole på at bilistene stopper for deg. Det finnes råkjørere, rusede bilister og uoppmerksomme sjåfører. Se deg for og kryss veien først når bilene har stoppet.
  • Være oppmerksomme – ikke skriv tekstmeldinger eller lytt til høy musikk mens du går i trafikken. Skal du krysse veier med biler, motorsyklister og syklister må du konsentrere deg om trafikken.

Politikerne bør:

  • Innføre fartsgrense på 30 km/t i byer og tettsteder, der det er blandet trafikk. Dette vil redusere dødsulykkene blant gående og syklende.
  • Investere i flere gang- og sykkelveier. Disse bør i størst mulig grad bygges ut som sammenhengende anlegg. Ulykkene skjer der gang- og sykkelveier krysser vanlige veier.
  • Sette av midler til vedlikehold av gang- og sykkelveier, slik at anleggene ikke forfaller.

Måned:Omkomne 2014:Omkomne 2013:Omkomne 2012: Januar 9 14 15 Februar 16 9 16 Mars 8 11 8 April 6 9 13 Januar-april 39 43 52 Hele året – 187 145

  Fordeling trafikantgrupper April April Januar – april Januar – april 2014 2013 2014 2013 Bilførere 1 6 15 28 Bilpassasjerer 0 1 10 6 Motorsyklister 3 1 3 2 Mopedister 0 0 0 1 Syklister 0 1 0 1 Fotgjengere 1 0 8 3 Akende 0 0 0 2 Andre 1 0 3 0

  Fordeling fylker April April Januar – april Januar – april 2014 2013 2014 2013 Østfold 0 3 2 3 Akershus 3 0 7 1 Oslo 0 0 2 0 Hedmark 0 0 1 1 Oppland 0 1 0 2 Buskerud 0 2 8 5 Vestfold 1 0 2 0 Telemark 0 0 1 1 Aust-Agder 0 0 0 0 Vest-Agder 0 0 1 2 Rogaland 1 1 3 3 Hordaland 0 1 4 9 Sogn og Fjordane 0 1 0 3 Møre og Romsdal 0 0 1 2 Sør-Trøndelag 0 0 1 1 Nord-Trøndelag 0 0 1 2 Nordland 1 0 4 4 Troms 0 0 0 3 Finnmark 0 0 1 1

Trygg Trafikks foreløpige oversikt er basert på politirapporterte ulykker via våre distriktsledere. Kontaktpersoner: Direktør Jan Johansen, mob. 90 59 87 30 Kommunikasjonssjef Kristin Øyen, tlf. 22 40 40 44 / mob. 95 88 75 88