Flere fotgjengere og syklister omkommer på veiene

Hittil i år har 17 myke trafikanter omkommet, mot 12 på samme tid i fjor. Trygg Trafikk ber alle trafikanter om å være ekstra varsomme utover høsten. Skolestart gjør at mange barn og unge med liten trafikkerfaring ferdes på veiene.

Årets sommer har dessverre vært en ulykkesommer der 48 personer mistet livet. 10 av disse omkom i august. Totalt har 95 mennesker omkommet hittil i år. Trygg Trafikk er urolige over utviklingen og ber folk være forsiktige. – Vi er spesielt bekymret når det gjelder myke trafikanter. Stressede bilister, flere voksne syklister og mange nye skolebarn på veiene skaper krevende situasjoner. Vi ber derfor folk om å være ekstra varsomme bak rattet og sykkelstyret, sier Jan Johansen, direktør i Trygg Trafikk. Det er et nasjonalt mål at flere skal sykle og gå, og at bilbruken reduseres. Utviklingen over tid viser at antallet syklister som omkommer elle blir hardt skadet i trafikken ikke reduseres. Dette til på tross av den store nedgangen som er registrert de siste 3-5 årene for øvrig. Hittil i år har ni syklister omkommet i trafikken, mot fem i samme periode i fjor. – Dette er alvorlig og en tendens vi er redd vil utarte seg når flere går eller sykler til og fra jobb og skole. Trafikkbildet blir stadig mer komplisert og det er krevende for oss alle, understreker Johansen. Gi barna trygg skolevei Mange skolebarn er ferske i trafikkene, og har enda ikke lært trafikkregler og å lese trafikkbildet. Trygg Trafikk mener både foreldre og skoler bør gjøre mer for at skolebarna har en trygg skolevei. – Vi oppfordrer foreldre til å gå og sykle med barna til skolen, eller parkere et stykke unna og gå siste biten. Det gir tryggere skolevei for alle. Vi har et felles ansvar for å lære barna å komme seg trygt frem, sier Kristin Eli Strømme, opplæringssjef i Trygg Trafikk. Trygg Trafikk har i disse dager, sammen med en rekke samarbeidspartnere, en nasjonal kampanje for å få flere barn og unge til å gå til skolen. Kampanjen har fått navnet Hjertesone  og målet er at skoleelever over hele landet skal ha tryggere skolevei og bilfri sone rundt skolen. Forventninger til ny stortingsmelding om trafikksikkerhet Regjeringen lanserer snart ny stortingsmelding om trafikksikkerhet, og til våren fremmes Nasjonal Transportplan for perioden 2018 til 2029. Trygg Trafikk har høye forventninger til at trafikksikkerhet vil være ytterligere prioritert, avslutter Johansen.   Fordeling trafikantgrupper August August Januar – august Januar – august 2016 2015 2016 2015 Bilførere 3 6 41 32 Bilpassasjerer 0 3 14 11 Motorsyklister 2 3 15 19 Mopedister 0 0 1 0 Syklister 3 2 9 5 Fotgjengere 2 0 8 7 Akende 0 0 0 0 Andre 0 0 7 2 SUM 10 14 95 76

Fordeling fylker August August Januar – august Januar – august 2016 2015 2016 2015 Østfold 0 1 2 6 Akershus 1 0 7 5 Oslo 1 0 4 3 Hedmark 0 0 7 4 Oppland 0 0 4 4 Buskerud 0 3 9 6 Vestfold 0 1 3 5 Telemark 0 1 4 3 Aust-Agder 0 0 1 5 Vest-Agder 1 2 5 5 Rogaland 1 1 11 5 Hordaland 0 1 6 3 Sogn og Fjordane 0 0 3 2 Møre og Romsdal 1 0 3 2 Sør-Trøndelag 1 1 7 3 Nord-Trøndelag 0 1 3 3 Nordland 4 2 6 7 Troms 0 0 4 3 Finnmark 0 0 6 2 SUM 10 14 95 76