Flere nordmenn bruker refleks – men 6 av 10 går fortsatt uten

Det er en svak økning i bruk av refleks i Norge. Det viser den årlige reflekstellingen til Trygg Trafikk. Men til tross for bedring år etter år, dropper fortsatt 6 av 10 nordmenn refleksen.

Tallene for 2017 viser at andelen nordmenn som bruker refleks i mørket nå er oppe i 40 prosent.Dette er en liten oppgang fra 2016 da refleksbruken var på 39 prosent. – De siste årene har refleksbruken økt sakte, men sikkert. Men når kun 4 av 10 bruker refleks i mørket, så viser dette dessverre at det fortsatt er langt igjen, sier kommunikasjonssjef i Trygg Trafikk, Ann-Kathrin Årøen. Landsomfattende telling Den årlige reflekstellingen innebærer at Trygg Trafikk har vært ute i alle landets fylker og fysisk telt faktisk refleksbruk blant nordmenn. Hele 24.000 tellinger har blitt gjennomført. Kartlegging er gjennomført i samarbeid med Ipsos MMI og er den eneste av sitt slag her til lands. – Å ferdes i mørket uten refleks betyr i praksis å velge å være usynlig i stedet for synlig i møte med biltrafikk. Refleks er faktisk den eneste måten for fotgjengere å gjøre seg synlig i mørket, fortsetter hun. Byfolk slurver mest Det er i sentrumsgater refleksbruken er dårligst. Bare 33 prosent av alle nordmenn bruker refleks i bygatene, mens 47 prosent bruker det langs landeveien. Trygg Trafikk advarer folk mot å tro at de automatisk er synlige i opplyste bygater. – Du trenger refleks også i sentrumsgater. Lys fra butikker og kjøretøy tar så mye oppmerksomhet at du som fotgjenger i praksis blir nærmest usynlig uten refleks, forklarer Årøen. Flinkest i Sogn og Fjordane – dårligst i Oslo Sogn og Fjordane kommer best ut som det fylket hvor flest – 54 prosent – bruker refleks. Også Nordland, Østfold og Hedmark kommer godt ut med henholdsvis 52, 51 og 50 prosent. Oslo skiller seg ut som dårligst i klassen med bare 29 prosent sammen med Aust-Agder med 30 prosent.   Om Trygg Trafikks reflekstelling Trygg trafikk har gjennomført ca. 24 000 tellinger av refleksbruk i alle norske fylker, med over 1000 tellinger per fylke i november-desember 2017.