Flere skadde fotgjengere i mørketiden

Det er langt flere fotgjengere som blir påkjørt i høst- og vintermånedene enn ellers i året. – Gjør deg synlig når du går i mørket, oppfordrer Trygg Trafikk.

I perioden september til og med februar er det 60 prosent flere fotgjengere som skader seg i påkjørsler i Norge. Dette viser tall fra Statistisk sentralbyrå for de siste fem årene. Vanskeligere kjøreforhold og mindre synlighet er noen av årsakene til ulykkene.  – Det er fortsatt sånn at altfor mange sjåfører har dårlig mørkesyn og tilpasser ikke kjøringen selv om sikten er dårlig og føret er glatt. Som fotgjenger har du ingen garanti for hvor skikket eller observant bilførere er til enhver tid. Med refleks og fargerikt tøy blir du raskere oppdaget, sier kommunikasjonsrådgiver Ann-Helen Hansen i Trygg Trafikk. 

Over halvparten bruker ikke refleks 

Tellinger fra 2021 viser at 46 prosent av Norges befolkning bruker refleks i mørket.   Heldigvis er mange opptatt av å gjøre seg synlig i trafikken, enten de går, sykler eller kjører bil. Likevel er det fortsatt et stort forbedringspotensial i refleksbruken her i Norge. Uten refleks er du først synlig på 25 – 30 meters hold, mens du med refleks synes på 140 meters hold når bilen bruker nærlys. Omregnet til sekunder har bilføreren 10 i stedet for 2 sekunder til å reagere, det kan være forskjellen på liv og død, sier Hansen. 

Dårligst på refleksbruk i sentrumsgatene 

De årlige tellingene som Trygg Trafikk gjennomfører over hele landet, skiller mellom refleksbruk på landevei og i sentrumsgater. Ikke overraskende er det på landevei nordmenn er flinkest til å huske på refleksen.  Nordmenn flest er mer opptatt av å bruke refleks på landevei enn i sentrumsgater. Dette er en feilvurdering, mener Hansen.  Det kan virke som at mange stoler for mye på gatebelysningen, det bør du ikke gjøre. De fleste ulykkene skjer i byer når fotgjenger krysser gata. Lys fra andre biler, butikkvinduer og andre lyskilder konkurrerer om oppmerksomheten til bilførerne og kan medføre at det blir vanskeligere å se mørkkledde fotgjengere uten refleks, sier Hansen.  

Finn frem refleksene og senk farten. 

Nå som høstmørket virkelig har kommet har Trygg Trafikk noen enkle anbefalinger til både fotgjengerne og bilførerne.   Trafikken er et samspill og det er uten tvil bilistene som har det største ansvaret her. Synes du det er vanskelig å lese uten godt lys vil du også slite med å se fotgjengere i veikanten før du er tett på dem. Det siste du ønsker er å kjøre på en fotgjenger fordi du ser for dårlig. Derfor bør du senke farten, særlig før gangfelt, når det er mørkt og dårlig sikt, og selvfølgelig fokusere på det som skjer i trafikken og ikke på mobilen eller andre steder, sier Hansen.  Og som et siste tips for de av dere som glemmer refleks på vei ut døra, legg alltid refleks i skoa når du kommer hjem. Da husker du det viktigste når du skal ut i mørket neste gang, avslutter Hansen.    —

Status på refleksbruk i Norge 

Trygg Trafikk har jobbet mot et mål om at 50 prosent av alle fotgjengere skulle bruke refleks i mørket innen 2022. Reflekstellingene for 2021 viser at 46 prosent av oss bruker refleks når vi er ute og går i mørket. Reflekstellingene viser at det er store forskjeller mellom de ulike fylkene. Best i landet er Innlandet, Troms og Finnmark og Nordland. Bakerst ligger Trøndelag og Oslo.