Foreldre dropper sikkerheten på vei til barnehagen

Ifølge åtte av ti barnehager er foreldrene svært opptatt av trafikksikkerhet i nærmiljøet. Men når foreldrene kjører barna til barnehagen, sitter mange ulovlig sikret.

Det viser en spørreundersøkelse gjennomført av Foreldreutvalget for barnehager (FUB) og Trygg Trafikk blant styrere i 1655 barnehager over hele landet. Her svarer 61 prosent av barnehagene at ansatte har sett foreldre transportere sine håpefulle uten vekttilpasset sikringsutstyr, på vei til eller fra barnehagen. I følge loven skal dette utstyret brukes til barna er minst 135 centimeter høye.

Høyere risiko

Når det gjelder sikkerheten rundt barnehagene, er foreldrene langt mer engasjerte. I undersøkelsen svarer 84 prosent at «et flertall av foreldrene» er opptatt av trafikksikkerhet knyttet til veien, barnehagens port og parkeringsplass. – Det er bra at dette engasjerer. Men det virker som noen foreldre er svært opptatt av sikkerhet i barnehagen, men ikke så nøye med sikkerheten på vei til og fra barnehagen. Dermed utsettes barna for høyere skaderisiko, sier rådgiver Elisabeth Aarsæther i Trygg Trafikk. Leder av FUB, Lena Jensen, er opptatt av hvilke holdninger foreldrene dermed bringer videre til sine barn. – Vi vet at mor og far er de viktigste rollemodellene. Men barnehagen er også en sentral arena for å skape gode holdninger. Det er viktig at foreldrenes fokus på sikkerhet samsvarer med hva barna opplever i barnehagen, sier Jensen.

Ukjente planer

Spørsmålet er om barnehagene setter av tid til temaet trafikksikkerhet. Kun 11 prosent av styrerne svarer at kommunen har en trafikksikkerhetsplan som er kjent blant de ansatte i barnehagen. Samtidig sier 60 prosent av barnehagene at de ikke har drøftet spørsmål knyttet til barnas trafikksikkerhet etter sommerferien. Likevel oppgir 77 prosent at trafikksikkerhet er ivaretatt i barnehagenes internkontrollsystem. – Alle aspekter ved sikkerheten bør drøftes i starten av et nytt barnehageår. Det hjelper ikke å ha planene i orden, hvis de ikke følges opp i praksis, sier Aarsæther i Trygg Trafikk.

Viktig samarbeid

Derfor har FUB og Trygg Trafikk innledet et samarbeidsprosjekt for barnehageåret 2012/13. Temaet for prosjektet er voksne som rollemodeller i trafikken. Organisasjonene ønsker å fokusere på bruk av sikkerhetsutstyr og legge til rette for gode trafikkvaner. Målet er å redusere ulykkene og skape en arena som gir gode relasjoner mellom barnehagen og foreldrene. – Vi ønsker at foreldrene og de ansatte skal samarbeide om å skape gode holdninger og trygge rammer for barna. Da er det helt avgjørende med en nær dialog mellom barnehage og hjem, sier Jensen i FUB.