Hittil i år har 30 personer omkommet på norske veier

Det er syv flere sammenlignet med samme periode i fjor eller tilsvarende en økning på 30 prosent. Mars i år er den første av de siste fem månedene der antallet omkomne i trafikken er lavere enn samme måned året før.

Av de syv omkomne i mars var fem menn og to kvinner Fem av de omkomne var bilførere, en var bilpassasjer og en var fotgjenger. I gjennomsnitt de foregående fem år har 10 personer omkommet i veitrafikkulykker i mars måned. Flest voksne menn omkommer Det er særlig menn i alderen 45+ som dominerer ulykkesstatistikken for året så langt. – Vi ser at godt voksne menn utgjør en større andel enn tidligere. Det er et tankekors siden dette er en gruppe som har mye kjøreerfaring og jevnt over moderne, sikre kjøretøy, sier Jan Johansen, direktør i Trygg Trafikk. Fordeling trafikantgrupper    MarsMarsJanuar – marsJanuar – mars 2016201520162015     Bilførere582116Bilpassasjerer1163Motorsyklister0000Mopedister0000Syklister0000Fotgjengere1123Akende0000Andre0011     SUM7103023

Fordeling fylker    MarsMarsJanuar – marsJanuar – mars 2016201520162015     Østfold0114Akershus0010Oslo0010Hedmark0121Oppland0010Buskerud1043Vestfold0212Telemark1010Aust-Agder0003Vest-Agder0101Rogaland0031Hordaland1020Sogn og Fjordane0111Møre og Romsdal0001Sør-Trøndelag0051Nord-Trøndelag1030Nordland1011Troms1212Finnmark1222     SUM7103023