Hjertesone rundt alle skoler i Bergen

Bergen kommune tar trafikksikkerhet på alvor, og innfører hjertesone rundt alle kommunens 77 barneskoler. – Et utrolig viktig tiltak for å gi barna en trygg skolevei, og en inspirasjon for alle landets kommuner, sier opplæringssjef i Trygg Trafikk, Ragnhild Meisfjord.

Skoleveier over hele landet kan være kaotiske og utrygge. Nå mobiliser Bergen kommune, sammen med Trygg Trafikk og en rekke andre aktører, til storstilt Hjertesone-dugnad for å skape bilfritt miljø rundt alle skolene i Bergen. Målet med Hjertesone er å få flere barn til å sykle og gå til skolen, noe som gir sikrere skolevei, bedre helse og miljø. 

– Dette vil være et kjempeløft for trafikksikkerheten for barn og unge her i Bergen, samt bidra til bedre helse og miljø. Alle kommunenes 77 barneskoler vil innføre en bilfri Hjertesone rundt skolen, sier Byråd for barnehage, skole og idrett i Bergen, Pål Hafstad Thorsen.

– Vi ønsker at flere barn skal gå og sykle på sikrere skoleveier. At Bergen kommune nå innfører Hjertesone rundt alle sine skoler er et utrolig viktig tiltak for å gi barna en trygg skolevei, og en inspirasjon for alle landets kommuner, sier Ragnhild Meisfjord, opplæringssjef i Trygg Trafikk. 

Trygg skolevei

De yngste er sårbare i trafikken og mange foreldre gruer seg til å la barna gå eller sykle til skolen. Flere foreldre velger derfor å kjøre barna helt til skoledøra, noe som paradoksalt nok og farlige situasjoner. I følge reisevaneundersøkelsen til Transportøkonomisk institutt 2014, opplever 4 av 10 foreldre skoleveien som usikker når det gjelder trafikkforhold.

– Vi er opptatt av trygge skoleveier og at færrest mulig skal omkomme eller bli skadet i trafikken. Trygg skolevei er avgjørende for at barn sykler og går til skolen, fortsetter Meisfjord.

Idéen bak Hjertesone startet på Vanse skole i Farsund, og i fjor ble Hjertesone startet flere steder i landet. 

Politiet står klare Politiet er en av aktørene som støtter prosjektet, og de vil stå klare når skolene åpner etter sommerferien.

– Barn klarer ikke å lese et komplisert trafikkbilde, og voksne må derfor ta ansvar. I tiden før, under og etter skolestart har vi kontroll av fart, rus og sikring av barn i bil. Vi oppfordrer flere foreldre til å følge barna til fots eller på sykkel, sier UP-sjef Runar Karlsen.

Risikotall viser at det er behov for handling: dobbelt så mange barn blir utsatt for alvorlige ulykker som fotgjengere og syklister sammenlignet med når de er passasjerer i bil. 

– Det må legges bedre til rette for myke trafikanter rundt skolene. Ved å markere en bilfri «Hjertesone» rundt skolen og samtidig sørge for trygge av- og påstigningssteder utenfor denne sonen, blir det bedre for alle, avslutter opplæringssjef i Trygg Trafikk, Ragnhild Meisfjord.

Bak initiativet Hjertesone står politiet, Statens vegvesen, Helsedirektoratet, Foreldreutvalget for grunnopplæringen, Miljøagentene, Syklistenes Landsforening og Trygg Trafikk. 

Slik lager du ”Hjertesone” rundt din skole:

  • Ta kontakt med skoleledelsen eller FAU for å lage «Hjertesone» på din skole. Foreldre, skole og elever samarbeider om prosjektet. 
  • Marker et område rundt skolen. Dette område er «Hjertesone» og skal være bilfritt før, under og etter skoletid.
  • Finn trygge og oversiktlige av- og påstigningssteder for barn som må kjøres. Av- og påstigningsstedene skal være utenfor «Hjertesonen». 
  • Elever bør i størst mulig grad oppfordres til å gå eller sykle til skolen.
  • Spre ideen om ”Hjertesone” på Facebook og i ditt nettverk.

Se eksempel på «Hjertesone» her: http://www.mandal.kommune.no/component/phocadownload/category/16-trafikk-og-samferdsel?download=1660:trygg-skolevei-til-furulunden-skole-kart

Fakta:

  • Den siste femårsperioden (2011-2015) ble 189 barn i alderen 6 til 15 år drept eller hardt skadd i trafikken. Dette er en nedgang på 33 prosent fra forrige femårsperiode (2006-2010). Da ble 280 barn drept eller hardt skadd (Kilde: SSB).