Hold deg skadefri på vei til jobben!

Aksjon Sykle til jobben er i full gang! Over 26 000 deltakere har hittil tilbakelagt over 230 000 mil. Nå gir Trygg Trafikk syklistene råd om hvordan unngå ulykker på veiene.

– Innsatsen er imponerende! Er du ikke allerede påmeldt, er det fortsatt alle muligheter for å delta. Aksjonen varer helt til 19. juni, understreker prosjektleder Emily Robertson, i Norges Bedriftsidrettsforbund.

Store fordeler

Trygg Trafikk er like imponert, men ikke overrasket over oppslutningen. – Å sykle til jobben er en vinneroppskrift! Du blir i bedre form, får en frisk start på dagen, sparer penger og bidrar til et renere miljø, sier kommunikasjonssjef Ann-Kathrin Årøen i Trygg Trafikk. Norsk Bedriftsidrettsforbund er ikke kjent med at det har vært ulykker under årets aksjon. Årøen understreker imidlertid at sykling ikke er helt risikofritt. Når mange mennesker sykler mange mil, kan det oppstå ulykker og skader. Derfor går nå Trygg Trafikk og Sykle til jobben 2015 sammen ut med informasjon til syklistene, for å hindre slike hendelser.

Kolliderer med biler

Hvert år blir rundt 5000 syklister skadd. Transportøkonomisk institutt regner derfor med at syklister har om lag 20 ganger så høy risiko for å skade seg som bilister. Heldigvis gir de fleste av disse ulykkene kun lettere skader. Når det gjelder skader som rapporteres til politiet, er åtte av ti ulykker kollisjoner med biler. Disse skjer vanligvis i kryss og avkjørsler, eller når syklisten skal over veien. – Her må bilistene ta et stort ansvar. De må lære seg å se etter syklistene i trafikkbildet og ta hensyn, sier Årøen.

Sykling i veibanen

Når du sykler på veien, må følge de samme trafikkreglene og skiltene som bilistene. Sykkel har som eneste kjøretøy lov til å bruke veiens skulder. Trygg Trafikks råd:

  • Sørg for å bli sett, gjerne med synlige klær og ved å plassere deg riktig.
  • Unngå å ligge i bilens blindsone.
  • Hold så god avstand til fortau eller veikanten at biler som vil forbi må foreta en ordentlig forbikjøring.
  • Vær oppmerksom på parkerte biler, hvor bildører plutselig kan åpne seg. Det beste er å holde god nok avstand til parkerte biler.
  • Vik for annen trafikk der hvor kjørende er pålagt å vike. Slipp frem fotgjengere som skal over veien ved gangfelt, og respekter rødt lys i veikryss.

Sykling i kryss

Ved sykling i veikryss gjelder samme regler som for andre kjørende, med hensyn til å gi tegn, vikeplikt og plassering. I tillegg har syklister som eneste kjøretøy lov til å kjøre forbi til høyre for andre kjøretøy foran kryss. Trygg Trafikks råd:

  • De fleste alvorlige sykkelulykker skjer i kryss. Det er derfor viktig for syklister å være ekstra oppmerksomme her. Du bør sørge for at andre trafikanter ser deg, og at du gir tydelige tegn på hva du har til hensikt å gjøre.
  • Foran krysset kan du sykle forbi bilene på innsiden. Men pass på at bilisten har sett deg – og ikke plutselig svinger til høyre.
  • Se også opp for møtende bilister som skal svinge til venstre. Forsikre deg om at disse har sett deg, og viker for deg.
  • Skal du svinge til venstre bør du legge deg i venstre fil i god tid. Sykle slik at biler som skal rett frem ikke kan passere deg på venstresiden. Vik for møtende trafikk.

Kontaktpersoner: Prosjektleder Emily Robertson i Norges Bedriftsidrettsforbund, mob. 41 22 08 96 emily.robertson@bedriftsidrett.no Kommunikasjonssjef Ann-Kathrin Årøen i Trygg Trafikk, mob. 41 40 52 46 aroen@tryggtrafikk.no