Hold hodet kaldt i sommervarmen

Hittil i år har 61 omkommet i trafikken. Seks av de omkomne er MC-førere. Trygg Trafikk ber både bilister og MC-førere om å holde hodet kaldt i sommervarmen.

Ulykkesstatistikken på norske veier er dyster lesning så langt i år. Foreløpige tall viser at 14 personer ble drept på veiene i juni. Dette er en økning på rundt 55 prosent fra juni i fjor. – Dette bekymrer oss virkelig! 61 omkomne i trafikken hittil i år betyr en økning på rundt 30 prosent. Det er dessverre en del som kjører fortere enn ellers om sommeren. Mange tråkker hardere på gassen når veiene er tørre og farten ikke merkes like godt, sier seniorrådgiver i Trygg Trafikk, Bård Morten Johansen. I år som i fjor øker antall drepte og skadde mc-førere i sommerukene. Johansen ber både bilister og MC-førere om å være ekstra oppmerksomme. – Man er mer sårbar i trafikken på alle typer tohjulinger. Det må både bilister, syklister og MC-førere ta hensyn til. Mange bilister opplever at det er vanskelig å bedømme både avstand og fart på en motorsykkel, for eksempel ut og inn av kryss, sier Johansen.  Viktig å gi tegn Han oppfordrer alle som beveger seg i trafikken til å gi tydelig tegn til medtrafikanter. – Mange slurver og en del ulykker skjer fordi føreren ikke gir signal. Gjør det til en vane at du alltid tar en ekstra titt og gir tydelig signal hvis du foretar fil skifte, svinger av veien eller annet. Vær også observant på at motorsykler kan skjule seg bak vindusstolpen i bilen eller ligge i blindsonen din, advarer Johansen. Motorsyklister er hovedsakelig utsatt for to typer ulykker, kollisjoner med bil eller utforkjøringer og velt. – Et godt råd for å unngå kollisjoner er å ta utgangspunkt i at andre gjør feil. Vit at medtrafikanter kan ha vanskelig for å få øye på deg og skaff deg et godt handlingsrom, sier Johansen.  Utstyr og ferdighet kan avgjøre Han ber alle trafikanter være bevisst på hva slags underlag de beveger seg på. – Kjøring på bløt og nylagt asfalt er helt annerledes enn på en tørr og gammel vei. Omkostningene kan bli store hvis ikke kjørestil og fart tilpasses forholdene. Han understreker at motorsykkel er et krevende kjøretøy og det er avgjørende at føreren har oppdatert kunnskap og ferdigheter. – Denne type kunnskap er ferskvare. Er det lenge siden du har kjørt motorsykkel, må du sørge for å få deg noen oppfriskningstimer hos en kjørelærer. Han ber også MC-førere om å investere i tilpasset utstyr. – Dessverre er det en del som lar MC-buksa falle når gradestokken kryper oppover. Det er en veldig dårlig idé. Slippers, shorts og singlet har ingenting med motorsykkel å gjøre. Skaff deg en god hjelm og riktig bekledning i tillegg til godt teknisk utstyr. Kombinerer du det med god kompetanse og adferd, er du godt forberedt, sier Johansen.   Råd til motorsyklisten

  • Bruk alltid tilpasset utsyr. Ulykker kan skje selv på korte turer.
  • Lytt til erfarne motorsyklister og ta del i sikkerhetsdialogen.
  • Vær nøye med sikkerhetskontroll av kjøretøyet.
  • Ta hensyn til underlaget
  • Ta oppfriskningstimer hvis det er lenge siden du har kjørt motorsykkel.
  • Les Full kontroll og godt tenkt av NMCU (Norsk Motorsykkel Union) og MCF (Motorsykkelimportørenes Forening)

  Fordeling trafikantgrupper Juni Juni Januar – juni Januar – juni 2016 2015 2016 2015 Bilførere 5 2 27 22 Bilpassasjerer 1 0 10 4 Motorsyklister 6 5 10 12 Mopedister 0 0 0 0 Syklister 1 1 5 2 Fotgjengere 0 1 4 6 Akende 0 0 0 0 Andre 1 0 5 1 SUM 14 9 61 47

Fordeling fylker Juni Juni Januar – juni Januar – juni 2016 2015 2016 2015 Østfold 1 0 3 4 Akershus 1 0 3 3 Oslo 0 1 2 3 Hedmark 1 0 5 1 Oppland 1 2 3 4 Buskerud 3 0 7 3 Vestfold 0 1 3 4 Telemark 1 2 4 2 Aust-Agder 0 0 0 5 Vest-Agder 0 0 1 3 Rogaland 0 1 4 2 Hordaland 2 0 6 1 Sogn og Fjordane 0 0 2 2 Møre og Romsdal 1 0 1 2 Sør-Trøndelag 0 0 6 1 Nord-Trøndelag 0 1 3 1 Nordland 1 0 2 1 Troms 2 1 3 3 Finnmark 0 0 3 2 SUM 14 9 61 47