Høye tall på drepte i trafikken hittil i år

Det har vært en stor økning i antall trafikkdrepte hittil i år. Så langt har 46 personer mistet livet, mot 24 på samme tid i fjor.

– Det er bekymringsfullt og en stor nedtur at så mange har mistet livet i trafikken hittil i år, sier kommunikasjonssjef Cecilie Bryner i Trygg Trafikk. – Antall drepte har i mange år gått ned. I fjor omkom 8o personer i trafikken, dette var lavest antall omkomne på flere tiår. Vi må helt tilbake til 2008 for å finne en mai-måned med flere omkomne. Da mistet 28 personer livet i trafikken, mot 21 omkomne den siste måneden. Det er foreløpig for tidlig å si noe om hva denne nedslående økningen skyldes.

Høy andel singel- og møteulykker

Det var mange singelulykker i mai, det vil si ulykker der kun ett kjøretøy er involvert. –  Ofte skyldes det uoppmerksomhet eller for høy fart, forklarer Bryner. Det har også vært mange møteulykker. Over 70 prosent av dødsulykkene er singel- eller møteulykker. – Moderne berøringsskjermer i nye biler og bruk av mobiltelefon er faktorer som kan skape livsfarlige situasjoner. Det er ikke mange sekunders uoppmerksomhet som skal til før ulykken er et faktum, forklarer Bryner. – Vender du blikket bort i bare to sekunder, kan du tilbakelegge en lang strekning “i blinde”.

Skjerp sansene og konsentrer deg om trafikkbildet

Trafikken blir stadig mer krevende, og samhandling er avgjørende for sikkerheten. – Vi har alle et ansvar for å ta hensyn, være oppmerksom og opptre forsvarlig. Nå må vi skjerpe sansene og være mer årvåkne når vi ferdes i trafikken. Det er det eneste strakstiltaket vi alle kan gjøre noe med for å unngå nye dødsulykker, oppfordrer Bryner.