Husk refleks og lys på sykkelen

Fotgjengere må gjøre seg synlige og syklister må se i høstmørket. Refleks og lykt på sykkelen reduserer risikoen for alvorlige ulykker.

Denne høsten har vært mild i store deler av landet. Forholdene for syklistene har vært gode, men morgenene og kveldene er like mørke som vanlig. I dårlig sikt er det påbudt med lykt foran med hvitt eller gult lys. Det er også krav til lykt bak som gir rødt lys. – Det er viktig at syklistene ser hvor de er på vei og like viktig at andre trafikanter ser syklisten. Da kan en lettere unngå påkjørsler og kollisjoner, sier kommunikasjonssjef Kristin Øyen i Trygg Trafikk.

Blir påkjørt

Mange tenker at det ikke er viktig med refleks når de går i opplyste bygater. Gatelyktene gir likevel ikke nok lys til at fotgjengere alltid er synlige for bilistene. – Vi vet at mange blir påkjørt i gangfelt. De tror de blir sett, men bilisten får likevel ikke øye på dem, sier Øyen.

Forsiktige bilister

Slik tror kommunikasjonssjefen også det er for syklistene. Uten lykter foran og bak blir sykkelen fort «usynlig» i bygatene og langs landeveien. – Bilistene må vise stor forsiktighet når de kjører blant myke trafikanter. De må holde farten nede og være oppmerksomme for å unngå ulykker. Samtidig må fotgjengere og syklister gjøre det de kan for å være synlige, sier hun. Øyen vil også minne om at sykkelhjelm reduserer risikoen for hodeskader med opptil 80 prosent. Kontaktinformasjon: Kommunikasjonssjef Kristin Øyen, tlf. 22 40 40 44 / mob. 958 87 588 Kommunikasjonsrådgiver Carina Henske, tlf. 22 40 40 32 / mob. 901 90 187