Hver tredje nordmann kjenner en farlig bilist

Nesten 1,4 millioner nordmenn sier de kjenner folk som ikke burde hatt førerkort. Høy alder og sykdom er to av årsakene som oppgis.

Det viser en fersk undersøkelse fra Ipsos MMI gjort på oppdrag fra Trygg Trafikk. – Dette er høye tall som myndighetene må ta på alvor, sier direktør Jan Johansen i Trygg Trafikk.

Sykdom og rusmisbruk

1,4 millioner nordmenn utgjør 34 prosent av den voksne befolkningen. De oppgir følgende grunner til at slekt, venner, naboer, kolleger eller andre bekjente ikke burde hatt lappen: 58 prosent sier at det skyldes alderdom. 30 prosent oppgir fysisk eller psykisk sykdom, 22 prosent nevner rusmisbruk som bakgrunn, mens 10 prosent svarer medisinbruk. Noen av de spurte i undersøkelsen oppga flere grunner til at samme person ikke burde ha lappen. – 10 prosent forteller om uansvarlig og farlig oppførsel i trafikken, men bekymringene skyldes i hovedsak helse- og rusproblemer, sier Johansen.

Vil kjøre lenge

De fleste ser for seg en alderdom som sjåfør: 22 prosent sier de regner med å være bilister til de er minst 85 år eller eldre. 36 prosent regner med å parkere for godt i alderen 80-84 år, mens 32 prosent tror de vil slutte å kjøre en gang i aldersspennet 70 til 79 år. – Alder er ikke noe problem i seg selv. Men bilkjøring blir risikabelt den dagen du får dårlig syn, lav oppfattelsesevne eller sen reaksjonsevne, forklarer Johansen.

Trafikkfarlige medisiner

Tidligere forskning viser at det kjøres rundt 126 000 bilturer hver dag i ruspåvirket tilstand. Av disse turene skjer 77 000 etter bruk av medisiner som kan gjøre folk sløve og uoppmerksomme i trafikken. – Hvis det plutselig skjer en farlig situasjon, reagerer du mye tregere i påvirket tilstand. Flere vanlige smertestillende og beroligende preparater gir økt risiko for ulykker. Dette tror jeg mange ikke er klar over, sier direktøren. Litt under 1,3 millioner nordmenn har reagert på andres kjøring og bedt dem slutte å kjøre bil. – Mange av oss kjenner noen som ikke burde hatt førerkort. Å be en person levere inn førerkortet kan være svært vanskelig. Likevel er det et ansvar vi bør ta, understreker Johansen. Kontaktinformasjon: Direktør Jan Johansen, mob. 90 59 87 30, jjohansen@tryggtrafikk.no