I år har 100 personer omkommet i trafikken

I oktober mistet 7 personer livet i trafikken, det betyr at 100 menneskeliv er gått tapt hittil i år på norske veier.

Ikke siden 2016 har så mange omkommet i trafikken på årets ti første måneder. –  Når så mange omkommer på så kort tid, er det et tegn på at det fortsatt er behov for kraftige tiltak mot ulykkene. Vi har en langsiktig målsetting om null drepte og hardt skadde i trafikken, og på veien dit har vi flere etappemål. Årets ulykkesbilde dreier beklageligvis i feil retning. Det er ekstra trist og fortvilende for alle de berørte som sitter igjen med tapet og sorgen, sier Cecilie Bryner kommunikasjonssjef i Trygg Trafikk. Mørkere og mer krevende kjøreforhold  Det har blitt betydelig mørkere over hele landet, og mørket kombinert med våt asfalt gjør kjøreforholdene enda mer krevende. – Nå må vi prioritere å senke farten. Det er vanskeligere å oppdage myke trafikanter i gatebildet når det er mørkt, både langs veikanten og der veien kan krysses. Som sjåfører må vi være godt forberedt. Legg inn god margin, da rekker du å stoppe i god tid før en fotgjenger krysser veien. Én ting er synligheten etter at sola har gått ned på denne årstiden, en annen viktig faktor er våt asfalt som gjør at veien oppleves enda mørkere, sier Bryner. Eldre trafikanter omkommer oftest  I år har 31 personer over 65 år omkommet i trafikken og utgjør dermed nesten en tredjedel av alle omkomne så langt. – Hvorfor det er så mange eldre blant de omkomne, vet vi ikke nok om enda. Uansett alder har vi alle et stort ansvar for våre medtrafikanter. Ta ekstra hensyn i denne årstiden og avpass farten etter både føre og sikt i mørket, avslutter Bryner.

Antall drepte i trafikken oktober 2022Last ned filen