Ingen barn omkommet i trafikken hittil i år

2015 kan bli det første året der ingen barn under 10 år omkommer i trafikken. Trygg Trafikk roser foreldrene som er blitt flinkere til å sikre barna.

– På 70-tallet døde nesten hundre barn på norske veier, og mange ble hardt skadet. Vi ser at bilbelte, bilstol, lavere fart, sikrere biler, bedre veier og mer kunnskap redder liv. Nå håper vi de positive tallene for barn motiverer alle til å ta kloke valg i trafikken, sier direktør Jan Johansen i Trygg Trafikk. Totalt er det heldigvis færre mennesker som omkommer i trafikken enn før. Likevel er det en lang vei å gå: Hittil i år har 113 mennesker mistet livet i trafikken, og 13 av disse i november. Sikring virker Mens barna før gjerne lekte løst i baksetet, sitter de nå festet i bilstol eller på pute. Folk er blitt flinkere til å la barna sitte bakovervendt til de er fire år gamle. Det slurves imidlertid med riktig sikring og dette gjør at barn fremdeles blir skadet. ­–Husk to ting: Stram beltet godt over hoftene og over skulderen. Dersom beltet er slakt vil trykket over magen øke med mange hundre kilo ved bråbrems eller kollisjon, sier Johansen. Lavere fart i tettbygde strøk Ulykkene går også ned fordi hovedveiene nå legges utenfor boligområdene. Færre biler og lavere fart der folk bor og ungene leker eller går til skolen påvirker ulykkestallene. I tillegg er det flere opphøyde gangfelt og innsnevringer som holder farten nede. Tryggere barnelek Barn leker også på andre steder enn før: Barn går i barnehage og på SFO og det er blitt flere lekeplasser, tryggere akebakker og flere sykkel- og gangveier. Vi kjører oftere enn før barn til trening og aktiviteter, og de er mer innendørs med iPad og Lego. – Vi er redde for at barna våre skal bli påkjørt, og mange foreldre og skoler er flinke til å lære barna hvordan de skal gå og sykle trygt i trafikken. Barn trenger trafikkøvelse for å bli mestere, og derfor anbefaler vi at de ikke sykler alene der det er biler før de er 10-12 år, sier Johansen. Folk mer opptatt av sikkerhet Vi er også blitt mer opptatt av sikkerhet og sunnhet. De fleste bruker bilbelte, mange trener jevnlig og vi er generelt blitt mer varsomme. Det er også større sosial kontroll som gjør det mindre akseptabelt å kjøre fort i områder der barn leker. 5 tips til hvordan du sikrer barnet i trafikken

  1. Gå og sykle sammen med barna i trafikken – øvelse gjør mester
  2. Barnet skal sitte bakovervendt til de er 4 år
  3. Bilbeltet skal festes stramt over skulderen og hoftene – ikke løst over magen.
  4. Sykkelhjelm er en selvfølge
  5. Husk refleks på ytterklær

Fordeling trafikantgrupper November November Januar – november Januar – november 2015 2014 2015 2014 Bilførere 6 5 56 58 Bilpassasjerer 5 0 19 25 Motorsyklister 0 0 20 20 Mopedister 0 0 0 2 Syklister 0 0 5 12 Fotgjengere 1 2 10 18 Akende 0 0 0 0 Andre 1 0 3 7 SUM 13 7 113 142

  Fordeling fylker November November Januar- november Januar – november 2015 2014 2015 2014 Østfold 0 0 7 7 Akershus 0 1 8 16 Oslo 1 0 5 4 Hedmark 0 2 5 9 Oppland 3 0 11 7 Buskerud 0 1 6 17 Vestfold 0 1 5 6 Telemark 0 0 4 8 Aust-Agder 0 0 6 3 Vest-Agder 1 0 7 6 Rogaland 0 0 8 8 Hordaland 0 0 3 10 Sogn og Fjordane 4 0 6 0 Møre og Romsdal 0 0 2 6 Sør-Trøndelag 3 0 8 9 Nord-Trøndelag 0 1 6 10 Nordland 1 1 9 10 Troms 0 0 5 1 Finnmark 0 0 2 5 SUM 13 7 113 142

Hittil i år har 113 mennesker omkommet og 13 av disse mistet livet i november.For mer informasjon og kontakt:Jan Johansen, direktør Trygg TrafikkTelefon 90 59 87 30jjohansen@tryggtrafikk.no