Karin Bjørkhaug ny styreleder i Trygg Trafikk

Tirsdag 13. april ble Karin Bjørkhaug (Krf) enstemmig valgt av landsmøtet i Trygg Trafikk som ny styreleder i organisasjonen. Bjørkhaug bor i Orkland kommune i Trøndelag og har blant annet lang fartstid som fylkespolitiker.

Den nyvalgte styrelederen er leder i hovedutvalg for transport og for trafikksikkerhetsutvalget i Trøndelag fylke og sitter på fylkestinget i samme fylke. Hun har vært vara til Stortinget i to perioder mellom 2005 og 2013. Bjørkhaug sitter også i sentralstyret til Kristelig folkeparti. – Jeg gleder meg veldig til å ta fatt på oppgavene sammen med resten av styret. Jeg føler meg heldig som har blitt kjent med Trygg Trafikk som en kunnskapsbasert organisasjon som nyter stor grad av tillit med høy integritet. Organisasjonen har en bred kontaktflate over hele landet i alle aldersgrupper og i mange ulike miljøer. Det gjør at Trygg Trafikk har en viktig posisjon i det nasjonale trafikksikkerhetssamarbeidet. Det er et stort og ansvarsfullt oppdrag som styreleder og styrets viktigste bidrag vil være å spille organisasjonen god. Jeg har stor tro på at Trygg Trafikk vil spille en viktig rolle når vi skal jobbe mot de konkrete målene for å nå nullvisjonen. Det vil kreve både vilje og innsats fra alle aktører innen trafikksikkerhet i landet, men det er mulig, sier den ferske styrelederen Karin Bjørkhaug. Opptatt av tiltak rettet mot adferd I trafikksikkerhetsarbeidet er det spesielt de adferdsrettede tiltakene som engasjerer styrelederen aller mest. – De aller fleste er enige i at trafikksikkerhet er viktig. Som regel er det infrastruktur-tiltak som får mest fokus og er det folk er opptatt av. Jeg er mest opptatt av de tiltakene som går på adferd og valgene vi tar i ulike situasjoner i trafikken. Av konkrete tiltak vil jeg trekke frem Trafikksikker kommune som et målrettet tiltak, og ikke minst arbeidet rettet mot risikosøkende ungdom. I dette arbeidet er det viktig at organisasjonen jobber både bredt og smalt samtidig, sier Bjørkhaug. Bjørkhaug tar over stafettpinnen etter Tomas Iver Hallem (Sp), fylkesvaraordfører i Trøndelag. – Tomas Iver Hallem fortjener en stor takk for den innsatsen han har gjort for Trygg Trafikk og trafikksikkerheten i Norge. All honnør til han og de øvrige styremedlemmene våre som nå gir seg. Nå som Hallem takker for seg, er det gledelig å kunne ønske velkommen en annen trønder som over tid i sin rolle som fylkespolitiker har vist et oppriktig engasjement for trafikksikkerheten. Jeg gleder meg til å jobbe sammen med Bjørkhaug og resten av styret i tiden framover og er overbevist om at vi sammen kan få til nye viktige gjennomslag for økt trafikksikkerhet i Norge, sier Jan Johansen direktør i Trygg Trafikk. Etter landsmøtet i Trygg Trafikk 2021 ser styrets sammensetning slik ut:Leder: Karin Bjørkhaug (Trøndelag fylkeskommune)                       til landsmøtet 2023 Medlemmer: Jannicke Bergesen Clarke (Vestland fylkeskommune)         til landsmøtet 2022 Linda Medalen (Politiets Fellesforbund)                                 til landsmøtet 2023 Knut Duesund (Notodden kommune)                                     til landsmøtet 2022 Hans Jørgen Molvig (Finans Norge)                                         til landsmøtet 2022 Jan Kristiansen (MCF Motorsykkelimportørenes forening) til landsmøtet 2023 Knut Olav Røssland Nestås (ansattes rep.)                             til landsmøtet 2023 Vararepresentanter: Mari Siljebråten (Troms fylkeskommune) – 1. vara             til landsmøtet 2022 Atle Fiskvik (Viken fylkeskommune) – 2. vara                      til landsmøtet 2023 Kathrine Sætre Evensen (Vestfold og Telemark fylkeskommune. ) – 3. vara                                                 til landsmøtet 2023 Kenneth Minde (ansattes 1. vara)                                          til landsmøtet 2023 Torunn Mevik (ansattes 2. vara)                                             til landsmøtet 2023