Krever bedre oversikt over trafikkdrepte nordmenn i utlandet

Trygg Trafikk og Europeiske Reiseforsikring krever bedre oversikt over nordmenn som blir drept i trafikken i utlandet. Selv om norske utenriksstasjoner i dag fører lokale statistikker, finnes ingen totaloversikt.

En beregning fra Europeiske Reiseforsikring viser at reiseforsikringsselskapene i løpet av 2012 kommer til å få innrapportert 175 trafikkulykker fra utlandet. Antallet dødsulykker av disse lar seg ikke påvise.

Ingen statistikk eller tiltak

Men tallet på 175 trafikkulykker er et anslag, basert på forsikringsselskapets egne saker og fellesnevner i disse sakene er at det foreligger en reiseforsikring. – Det er sterkt beklagelig at det ikke finnes noen offisiell statistikk eller oversikt over antall nordmenn som blir drept eller skadet i trafikken i utlandet, mener direktør Kari Sandberg i Trygg Trafikk.

Dypt tragiske trafikksaker

Europeiske Reiseforsikring anslår at selskapet alene vil få innmeldt rundt 70 trafikkulykker fra utlandet i løpet av 2012. – Mange av trafikkskadene vi får innmeldt er dypt tragiske, fastslår Harald S. Hollerud, direktør i Europeiske Reiseforsikring. – Det handler om nordmenn som blir kjørt ned mens de krysser et fotgjengerfelt eller som blir drept eller skadd i bilulykker og motorsykkelulykker. Og trafikkulykkene skjer overalt – fra Spania til Kypros og Thailand, sier Hollerud.

Fører lokale statistikker

I følge Utenriksdepartementet fører utenriksstasjonene kun årlig statistikk over hvor mange norske borgere som mister livet i de respektive land, som de har ansvar for å følge. Nøyaktig hvor mange som omkommer i hvilke type ulykker, og alder, føres det derimot ingen totalstatistikk på.

Kunnskap for å kunne forebygge

– I Norge har vi høye, nasjonale ambisjoner knyttet til å redusere ulykker i trafikken. Dersom dødsulykker i trafikken i utlandet tilsvarer 15 prosent av dødsulykkene som skjer i Norge, er dette et betydelig problem vi bør skaffe bedre kunnskap om for å kunne forebygge, sier Trygg Trafikks direktør Kari Sandberg. Trygg Trafikk og Europeiske Reiseforsikring henstiller til norske myndigheter, ved Utenriksdepartementet, om å samle statistikkene fra utenriksstasjonene og forsikringsselskapene for så å utarbeide en total statistikk over omkomne og alvorlig skadde nordmenn i trafikken i utlandet. – Bedre kunnskap om omfang og hvem som rammes hvor vil bidra til at flere ulykker kan forebygges, sier Kari Sandberg i Trygg Trafikk og Harald Hollerud i Europeiske Reiseforsikring.