Krever satsing på skolevei

Trygg Trafikk og Syklistenes Landsforening ber regjeringen om å mer penger til trygge skoleveier i samferdselsbudsjettet. – Kommunene skriker etter midler mens mange foreldre er redde for å la barna gå til skolen. Nå forventer vi minst 62 millioner til tiltak ute i kommunene, sier Trygg Trafikk-direktør, Jan Johansen.

Bakgrunnen for utspillet er at regjeringen i 2022 lanserte en tilskuddsordning, hvor kommunene kan søke støtte til tiltak for tryggere skoleveier og nærmiljøer. Trygg Trafikk og Syklistene Landsforening reagerer på at det bare er avsatt 22 millioner til ordningen i samferdselsbudsjettet for 2023. – Det er et skrikende behov etter bedre sikring av skoleveier rundt om i norske kommuner. Så mange som 157 kommuner har i år søkt om støtte til 340 ulike tiltak – til en samlet sum av 200 millioner. Da fremstår det som ganske tafatt at regjeringen ikke følger opp egne intensjoner og bevilger tilstrekkelig med ressurser slik at deres eget virkemiddel – tilskuddsordningen – faktisk fungerer, sier direktør i Trygg Trafikk, Jan Johansen. Forhandlingspartner SV har i sitt alternative statsbudsjett lagt 40 millioner ekstra på bordet. Beskjeden fra Trygg Trafikk og Syklistenes Landsforening er klar. – Nå bør forhandlingene om neste års statsbudsjett resultere i at tilskuddsordningen økes til minst 62 millioner – slik SV foreslår, fortsetter Johansen.

– Langt unna målet

Konstituert generalsekretær i Syklistenes Landsforening, Emil Rensvala, understreker at det er positivt at stadig flere går eller sykler. Problemet er at det går altfor sakte. – I dag går eller sykler omkring 6 av 10 av alle barn til skolen. Det er et godt stykke unna det nasjonale målet om 8 av 10. Det målet er satt av gode grunner: det er god i helse i å bevege seg, og mindre trafikk langs skoleveier og rundt skolene øker trafikksikkerheten for barna, slår han fast.

Redde foreldre

Han mener trygge skoleveier er nøkkelen til at flere foreldre skal tørre å la barna sykle eller gå til skolen. Da Syklistenes Landsforening nylig spurte 8 000 syklister i hele landet om sykkeltilrettelegging viste nemlig tallene at så mange som 1 av 4 mener det er direkte utrygt for barna å sykle til skolen – og bare 16 prosent opplever det som trygt. Fire av ti foreldre oppgir farlig trafikk som grunn til at kjører barna til skolen, ifølge en rapport fra Transportøkonomisk institutt fra 2021. – Vi kan ikke være bekjent av at foreldre er redde for å la barna gå eller sykle. Derfor trenger vi tiltak, og ofte er det ikke så mye som skal til. Det kan være utbedring av farlig kryss og overganger, bedre belysning, fartshumper eller bilfrie «Hjertesoner» rundt skolene. Nå håper vi regjeringen følger opp og bevilger slik at det faktisk monner ute i kommunene, avslutter Rensvala.