Krever sikkerhet for syklende barn

Regjeringen har åpnet for at de yngste barna skal kunne sykle til skolen. Det må følges opp av trygge skoleveier og en mer systematisk trafikkopplæring i skolen, mener Trygg Trafikk.

Når bør foreldre la barna sykle alene til skolen? Spørsmålet er aktualisert etter regjeringens endring av Forskrift til opplæringsloven forrige uke. Det har ført til en rekke mediesaker der hovedbudskapet fra regjeringen er at «skolen skal ikke kunne nekte barn å sykle, så lenge foreldrene mener det er trygt». – Trygg Trafikk er positiv til at flest mulig barn skal kunne gå og sykle til skolen. Vi er likevel kritiske til endringen som gir foreldrene ansvaret for barnas sykling til skolen, sier opplæringssjef Kristin Eli Strømme i Trygg Trafikk. Strømme mener dette står i kontrast til ansvaret skolene fortsatt har for barnas sikkerhet på skoleveien. – Hvis de yngste skal sykle, må skoleveien være sikker og tilrettelagt for det, fastslår hun.

Krevende for de yngste

Leder av transportkomiteen Linda Hofstad Helland (H) sier til NRK at regjeringen mener foreldrene er best egnet til å vurdere farene på skoleveien, og at de alene skal kunne ta beslutninger på vegne av sitt barn. – Å sykle på veier der det kjører biler er komplisert. Det forutsetter at barna har gode tekniske ferdigheter på sykkelen, god observasjonsevne og forstår krevende trafikksituasjoner, sier Strømme. Det kan være grunnen til at Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG) er negative til regjeringens forskriftsendring. I sosiale medier er det mange foreldre som nå uttrykker bekymring og stiller spørsmål ved endringen.

Viktig med samarbeid

Regjeringen skaper et bilde av en skoleledelse som alene har bestemt reglene for sykling. Det stemmer ikke, mener Trygg Trafikk. Mange steder har dette skjedd i godt samarbeid mellom skolene og Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU). – Dette samarbeidet må videreutvikles. Vi forventer også at regjeringen følger opp med et nasjonalt løft for sikre skoleveier og mer systematisk trafikkopplæring i skolen, sier opplæringssjefen.

Lokale sikkerhetsvurderinger

De nye reglene innebærer at skolens ordensreglement fortsatt kan inneholde anbefalinger for trafikksikkerhet. Trygg Trafikk mener at disse må utformes av skolene, i tett samarbeid med foreldrene. Anbefalingene må bygge på lokale sikkerhetsvurderinger, som omfatter:

  • Om veien er tilrettelagt for syklister
  • Trafikkmengde og fartsforholdene på stedet
  • Barns evne til å orientere seg i trafikken
  • Skolens sykkelopplæring
  • Et godt skole-hjem samarbeid

Tips til foreldre

  • Vurder barnets skolevei (fartsnivå, trafikkmengde, sikthindringer, kryss/rundkjøringer)
  • Barn bør være mellom 10 og 12 år før de sykler alene i komplisert trafikk
  • Det er lurt å sykle mye sammen før barn sykler alene
  • Sørg for at sykkelen har riktig og lovpålagt utstyr som virker

Kontaktperson: Opplæringssjef Kristin Eli Strømme, mob. 90 03 38 61, stroemme@tryggtrafikk.no Direktør Jan Johansen, mob. 905 98 730, jjohansen@tryggtrafikk.no