Krysser veien – med livet som innsats

619 fotgjengere ble drept eller skadd i 2011. Nå ber Trygg Trafikk gående ta et større ansvar for egen sikkerhet. Samtidig må det investeres for å unngå ulykkene.

I fjor omkom 16 fotgjengere, mens 94 ble hardt skadd. Over halvparten av ulykkene skjedde da gående krysset veien. – Det er ikke bare bilister som har plikt til å være oppmerksomme og forsiktige i trafikken. Det gjelder også fotgjengere. Alt for mange går rett ut i veien uten å se seg for, lytte eller tenke seg om, sier direktør Kari Sandberg i Trygg Trafikk.

Må dele ansvaret

Sandberg mener at det største ansvaret for å unngå påkjørsler hviler på bilistene. Likevel skjer det ulykker der fotgjengerne må bære hovedansvaret. – De må gi bilistene en sjanse til å se dem, bremse ned og stoppe, sier Sandberg. I Veitrafikklovens paragraf 3 heter det at: «Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade (…)» – Lovverket er like forpliktende for fotgjengerne, som for andre trafikanter. Hver enkelt av oss må ta ansvaret for egen sikkerhet. Samtidig må trafikkmiljøet gjøres tryggere for myke trafikanter. Dette er et ansvar som hviler på staten, fylkene og kommunene som eier veiene, sier Sandberg.

Barn og eldre skades

Basert på fjorårets ulykkestall har Trygg Trafikk utarbeidet en statistikk som viser hvor i landet det er mest risikabelt å være fotgjenger. Fordelt på antall innbyggere er Oslo fylket hvor det skjer flest ulykker, etterfulgt av Vest-Agder og Hordaland. De tryggeste fylkene for fotgjengere er Sogn og Fjordane og Hedmark. Blant gående som var innblandet i de alvorligste ulykkene i fjor, er det en aldersgruppe som utmerker seg: Av 110 drepte og hardt skadde var 40 prosent over 65 år. Også de yngste er utsatte som fotgjengere. Over 15 prosent av de drepte og hardt skadde var under 15 år, mens drøye 13 prosent var i alderen 15 til 24 år. – Trygg Trafikk har tidligere tatt til orde for at minst 10 prosent av veibudsjettet skal brukes for å sikre de myke trafikantene. Det kravet er like aktuelt i dag, og vi har foreslått en rekke tiltak som vil være spesielt viktige for barna, ungdommene og de eldre, sier Sandberg.