Kun menn omkom i trafikken i april og mai

Alle de 6 som omkom i trafikken i mai var menn. Det er andre måneden på rad at ingen kvinner har mistet livet på norske veier. Høy risikovilje og overdreven tro på egne kjøreferdigheter gjør at menn er mer utsatt, mener Trygg Trafikk. Nå ber organisasjonen voksne menn om å endre sin trafikkatferd.

Ferske tall viser at alle som omkom på norske veier i mai er menn. Totalt omkom det 6 menn i mai måned, mens det i april var åtte. Utviklingen bekymrer Trygg Trafikk. – Erfaringsmessig er det flest menn som omkommer i trafikken, men økningen gir grunn til uro. Det er for tidlig å konkludere med hva som er årsaken til at det utelukkende er menn som er drept de siste to månedene, men vi vet at de er mer risikovillige enn kvinner. I tillegg har de ofte overdreven tro på egne kjøreferdigheter og kan være uoppmerksomme, sier direktør i Trygg Trafikk, Jan Johansen. Menn over 40 er mest utsatt Hittil i år har 45 menn og kvinner omkommet, mot 38 i samme periode i fjor. Hovedvekten av ulykkene er møteulykker, og det er menn i alderen 45 til 65 år som er mest utsatt. Hele 29 prosent av alle trafikkdrepte hittil i år er menn i denne aldersgruppen, og det er det høyeste antallet på flere år. Johansen mener utviklingen må følges nøye. -Godt voksne menn ser ut til å være en gjenstridig gruppe. En del av dem har tatt med seg trafikkatferden fra 80-tallet og fortsetter som før inn i voksen alder. Det handler mye om holdninger. Blant yngre menn i alderen 15-24 år er trenden motsatt. Her opplever vi en nedgang i antallet drepte, sier Johansen. Har et ansvar som rollemodeller Trygg Trafikk ber voksne tenke over hvilket ansvar de har overfor de yngre generasjonene. -Mange i aldersgruppen over 40 har selv barn og barnebarn. Når vi vet at barn og ungdom i stor grad tar etter hva vi voksne gjør, undrer jeg meg over at det er akkurat denne gruppen som topper ulykkesstatistikken. Vi har en svært viktig rolle som forbilde og må være klar over hvilken innflytelse vi har, sier han. Siden det bare er få uker igjen til ferien, ber Trygg Trafikk-direktøren voksne menn ta alvoret innover seg før de om få uker legger ut på kjøretur. – Ferietid er ulykkestid. Det er mye trafikk på veiene og mange som ikke kjører langt til vanlig bruker mye av ferietiden i bil. Dette krever at man er særlig oppmerksom. Mitt klare råd er at folk må avpasse farten til forholdene, holde avstand til bilen foran, ta pauser og konsentrerer seg om det de skal, nemlig bilkjøring, sier han. Tips til bilistene

  • Tilpass farten til situasjonen.
  • Hold avstand til bilen foran
  • Bruk bilbelte
  • Hold fokus på veien
  • Ta pause, bytt på kjøringen

  Fordeling trafikantgrupper Mai Mai Januar – mai Januar – mai 2016 2015 2016 2015 Bilførere 1 2 21 20 Bilpassasjerer 0 1 8 4 Motorsyklister 1 5 4 7 Mopedister 0 1 0 0 Syklister 2 2 4 1 Fotgjengere 1 0 4 5 Akende 0 0 0 0 Andre 1 0 4 1 SUM 6 11 45 38

Fordeling fylker Mai Mai Januar – mai Januar – mai 2016 2015 2016 2015 Østfold 0 0 1 4 Akershus 1 1 3 3 Oslo 1 2 2 2 Hedmark 0 0 3 1 Oppland 0 2 2 2 Buskerud 0 0 4 3 Vestfold 1 1 3 3 Telemark 1 0 3 0 Aust-Agder 0 2 0 5 Vest-Agder 1 1 1 3 Rogaland 0 0 4 1 Hordaland 0 1 4 1 Sogn og Fjordane 0 0 2 2 Møre og Romsdal 0 1 0 2 Sør-Trøndelag 1 0 6 1 Nord-Trøndelag 0 0 3 0 Nordland 0 0 1 1 Troms 0 0 1 2 Finnmark 0 0 2 2 SUM 6 11 45 38