La barna bli trygge på skoleveien i sommer

I midten av august skal over 60.000 spente førsteklassinger komme seg til sin første skoledag. Trygg Trafikk anbefaler at foreldre bruker sommeren til å øve med barna på skoleveien.

64 prosent av alle barn går eller sykler som regel til skolen mens 20 prosent blir kjørt av foreldrene, ifølge Statens vegvesens reisevaneundersøkelse for barn og unge mellom 5 og 13 år fra 2020. – Det er mange positive gevinster ved å ha en aktiv skolevei for barna. Færre foreldre som kjører egne barn gir færre biler på skoleveien og ikke minst lavere risiko for påkjørsler på små trange parkeringsplasser tett på skolegården. Veldig mange skoler er ikke tilrettelagt for at det skal ankomme mange biler på en og samme tid. Dette kan skape uoversiktlige situasjoner med stor risiko for skolebarna. Likevel vet vi at noen må bli kjørt til skolen, men da anbefaler vi at foreldre bruker droppsoner eller andre egnede steder for å stoppe litt unna skolen, sier Ida Neergaard, fungerende opplæringssjef i Trygg Trafikk

Seks av ti foreldre opplever trafikkproblemer ved skolen

Trygg Trafikk anbefaler at alle som kan, går eller sykler til skolen. Det er både positivt for trafikksikkerheten og bra i et miljø- og folkehelseperspektiv. I den nevnte undersøkelsen opplever 40 prosent av foreldrene at skoleveien er usikker for barna, mens 62 prosent av foreldrene opplever trafikkproblemer ved skolen når de henter og leverer, enten ofte eller av og til. – Det er viktig at barna øver på skoleveien sammen med voksne. Denne strekningen skal barna på sikt kunne gå helt alene, uten en voksen hånd å holde i. Da er det viktig at barna føler seg trygg på veien, og vet hva de skal gjøre på de ulike stedene. Øv gjerne på helt konkrete situasjoner. Sommerferien er en ypperlig anledning for å starte med litt trening på skoleveien, sier Neergaard.

Det er ikke alltid den korteste veien er tryggest

Barn har ulike forutsetninger for å kunne bevege seg trygt i trafikken. De yngste barna er ofte impulsive, lekende, lar seg lett distrahere og har lite erfaring med trafikk. De har utfordringer med å forstå alt de ser og hører og klarer ikke bedømme fart og avstand til kjøretøy. – Snakk sammen med barna om det de ser, hører og opplever på skoleveien. Gjennom samtaler og repetisjon utvikler barna evnen til å tenke, vurdere og forstå ulike trafikksituasjoner. Så skal man huske på at det ikke alltid er den korteste veien som er tryggest. Noen steder kan det være bedre å gå på stier eller gårdsveier, selv om det kan være litt lenger å gå, sier Neergaard. Det finnes ingen fast aldersgrense for når barn bør kunne gå alene til skolen. Hvor utfordrende skoleveien er, og barnas modenhet, avgjør om de er klare eller ikke. Barna må lære seg akkurat hvor de kan gå, hvor de skal stoppe og hva de skal se etter før de krysser veien. Labarna få gradvis mer ansvar for egne vurderinger og valg. Før du slipper barna løs helt alene, kan det være lurt å følge etter dem et stykke bak. Da kan du følge med på det som skjer og gripe inn om det trengs. Husk at vinteren og mørketida fører med seg nye utfordringer som barna må øve ekstra på før den tida kommer, råder Neergaard.