– La barna sykle og gå til skolen

Når foreldre råkjører sine egne barn til skolen, setter de naboens barn i fare. – Gi dem heller en sunn start på dagen. La barna sykle eller gå, sier Kristin Eli Strømme i Trygg Trafikk.

Hvert år holder politiet trafikkontroller i forbindelse med skolestart. Hvert år mister en rekke foreldre førerkortet, eller får høye bøter, for å ha råkjørt på skoleveiene. I baksetet sitter den håpefulle og ser kanskje venner som sykler eller går til skolen. – Et stadig problem ved mange skoler er den kaotiske trafikken ved skolestart og skoleslutt. Jo flere som kjører, dess flere uoversiktlige og farlige situasjoner blir det for barna, sier fagsjef Kristin Eli Strømme i Trygg Trafikk.

Impulsive barn

Barn og unge som går eller sykler til skolen får trafikkerfaring, frisk luft og fysisk aktivitet som gir en god start på skoledagen. Hvis du må kjøre bil, vurder om du kan stoppe et stykke unna skolen. Da kan barnet gå den siste delen av veien alene eller sammen med andre. – Kjører du på en skolevei må du huske at barn er impulsive. Oppdager de noe spennende, kan de glemme at de krysser veien, sier Strømme. De yngste skolebarna forstår ikke at bilisten kan være opptatt av andre forhold i trafikken, og at de derfor ikke legger merke til dem.

Vil gjerne sykle

I dag kjøres mange med bil til skolen av foreldre, selv om avstanden er kort. Dersom flere sykler i stedet for å bli kjørt, vil biltrafikken ved skolene og langs skoleveien reduseres. Mange barn sier at de ville ha syklet, dersom de fikk bestemme selv. Trygg Trafikk anbefaler at barn bør være 10-12 år gamle før de sykler alene i blandet trafikk. Det er først i denne alderen de har forutsetninger for å kunne sykle i et vanskelig trafikkbilde. Er skoleveien trygg nok, kan barn gjerne sykle alene tidligere. Det er også fint å sykle sammen med foreldrene.

Må få utfolde seg

– Barn og unge bør være i aktivitet i minst 60 minutter hver dag, sier avdelingsdirektør Jakob Linhave i Helsedirektoratet. Særlig i ungdomsårene er det mange som ikke får nok fysisk aktivitet. – Å gå eller sykle til skolen dekker hele eller deler av «dagsbehovet», og gir viktige helsegevinster på kort og lang sikt, sier Linhave. Helsedirektoratet, Statens vegvesen, Syklistenes Landsforening (SLF) og Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) har sammen utviklet en brosjyre som er distribuert til alle landets skoler i vår. Her oppfordres skolene til å legge til rette for at foreldre kan sykle sammen med de minste elevene, og at eldre elever kan sykle alene til skolen. Denne brosjyren kan lastes ned fra Trygg Trafikks nettsider.

Tips til foreldrene:

  • Der det er mulig bør barna gå eller sykle til skolen, gjerne sammen med voksne.
  • Øv på skoleveien sammen med barna.
  • Foreldre eller andre voksne kan samarbeide om å følge og hente barna på skolen hver sine dager.

Kontaktpersoner : Fagsjef Kristin Eli Strømme i Trygg Trafikk, tlf. 22 40 40 40 /  mob. 900 33 861 Avdelingsdirektør Jakob Linhave i Helsedirektoratet, tlf. 24 16 39 20