Lanserer dataspill mot dødsulykker

De siste fem årene har 210 ungdommer omkommet på norske veier. Nå lanserer Trygg Trafikk dataspillet «Real Life Auto» som skal redde unge liv i trafikken.

I perioden 2007-2011 døde 210 personer i alderen 18-24 år i veitrafikkulykker, viser foreløpige tall fra Trygg Trafikk og Statistisk sentralbyrå. 168 av disse var menn og 42 var kvinner. Fra tidligere vet vi at mange unge kvinner dør som passasjerer i bil. I disse ulykkene er det ofte en jevnaldrende mann som sitter bak rattet. – Vi håper «Real Life Auto» vil bidra til å redusere antall drepte og hardt skadde ungdom i trafikken, sier prosjektleder Alexander Wie Flaa i Trygg Trafikk.

Behov for kunnskap

Spillet er utviklet med støtte fra Gjensidige Forsikring, og målgruppen er unge menn som tar yrkesfaglig utdanning. Mange av dem har stor interesse for bil og motor, og flere utdanner seg til yrker hvor de tilbringer mye tid i bilen. – Mer tid bak rattet gir større risiko. Disse ungdommene har behov for mer kunnskap om trafikksikkerhet, bedre holdninger og større viten om hva som fører til ulykker, sier Bjørge Jostein Tangen, skadeforebygger i Gjensidige Forsikring.

Inviterer bedriftene

Tidligere jobbet Tangen som trafikklærer. Han har sett mange ungdommer gjøre feil, til tross for gode ferdigheter bak rattet. – Bilkjøring dreier seg om mer enn teknikk. Vår målsetting er at de skal forstå det. Mange unge kan lett bruke ferdighetene sine ufornuftig og ta avgjørelser som resulterer i høyere risiko, og i verste fall trafikkulykker, sier skadeforebyggeren. Temaene i dataspillet er rus, fart, bilbelte, økonomi og forsikring, sikring av last og elektronisk utstyr i bil. Prosjektleder Alexander Wie Flaa kaller «Real Life Auto» et læringsprogram, og sier det er mer enn et dataspill: – Vi håper dette vil brukes i et samarbeid mellom lærlinger, videregående skoler, bedrifter og opplæringskontorer, sier Wie Flaa.

Utradisjonelle virkemidler

Spillet starter med at ungdommene svarer på en del spørsmål om egen atferd i trafikken. Så bærer det ut på veien. Her samles det poeng ved å svare riktig på spørsmål om trafikksikkerhet. Det dukker også opp flere filmsnutter, lydfiler og dilemmaøvelser om samme tema. – Dette er nok en utradisjonell måte å lære om trafikksikkerhet. Vi har blant annet en film om konsekvensene av å bli skadet. Der ser vi en ung mann med lammelser som ikke kan urinere ved egen hjelp. Filmen viser hvordan det skjer ved bruk av kateter, sier Wie Flaa. I en annen film forteller Eivind Nymoen om de tragiske konsekvensene av egen råkjøring. I over 130 km/t kjørte han av veien. Selv fikk han kun lettere skader, men en venn ble hardt skadd og Eivinds søster omkom i ulykken.

Attest til søknader

Etter at spillet er gjennomført får ungdommene en attest som kan legges ved søknad om lærlingeplass. – For bedriftene bør det være interessant med ungdom som er opptatt av sikkerhet i trafikken. Mange firmabiler er rullende reklameplakater med bedriftens navn og logo. Kjøres det uansvarlig, gir det bedriften et dårligere omdømme, sier Wie Flaa.