Lanserer nettside mot kommunale ulykker

Veiulykker kan koste en kommune flere titalls millioner kroner i året. Nå lanserer Trygg Trafikk en nettside, for kommuner som vil forebygge ulykkene.

En rapport fra 2008 viste at lederne i kommunene hadde liten oversikt over kommunens eget trafikksikkerhetsarbeid. Undersøkelsen ble utført av TNS Gallup på oppdrag fra Trygg Trafikk. Her svarte halvparten av lederne at kommunen ikke brukte tilstrekkelig ressurser på informasjon og opplæring om trafikksikkerhet. Store summer  43 prosent mente at mer fagkompetanse var svært viktig for å lykkes med holdningsskapende arbeid. – Det er betenkelig når de ansvarlige for skolene og barnehagene svarer slik. Her har kommunene en viktig jobb å gjøre. Og den jobben vil vi gjerne hjelpe dem med, sier prosjektleder Harald Heieraas i Trygg Trafikk. Han håper Trygg Trafikks nye nettside, Trafikksikker kommune, kan hjelpe politikere og ansatte til å jobbe smart og effektivt med trafikksikkerhet. I 2009 kostet trafikkulykkene seks kommuner til sammen 160 millioner kroner. I Fauske, Kvinesdal, Leikanger, Sirdal, Vadsø og Verdal var det til sammen 1 drept, 5 alvorlig skadde og 49 lettere skadde det året. – De alvorligste ulykkene er tragedier som rammer lokalsamfunn hardt. Disse må forebygges både av økonomiske og rent moralske grunner. De mindre ulykkene er ikke nødvendigvis dramatiske, men de tapper kommunene for enorme summer, sier Heieraas. Tar ikke ansvar  Kommunen er en viktig aktør i arbeidet for å forebygge trafikkulykker. Dette ansvaret har kommunen både som veieier, eier av skole og barnehager, stor arbeidsgiver og kjøper av transporttjenester. Heieraas mener få kommuner er godt kjent med hva ansvaret innebærer, og at enda færre jobber systematisk for å redusere ulykkene. – I mange kommuner er det teknisk etat som har eneansvaret for trafikksikkerhetstiltak. Det som trengs er tverrfaglig samarbeid og fokus på systemtenkning. Her må helse- og omsorgsetaten, plan og forvaltning og oppvekst- og kulturetaten på banen, sier Heieraas. Han tror et slikt samarbeid kan få mange positive ringvirkninger i lokalsamfunnet. Lover og forskrifter  Trygg Trafikk har samarbeidet med fem kommuner for å utvikle nettsiden. – Dette arbeidet har brakt oss kunnskap og erfaring om hvordan trafikksikkerhet bør bli en del av kommunens systematiske sikkerhetsarbeid, sier Heieraas. Nettsiden oppsummerer kunnskap fra prosjektet. Det er mange lover og forskrifter som direkte eller indirekte omtaler kommunens ansvar for ulykkesforebygging, folkehelsearbeid og trafikksikkerhet. På nettsiden har Trygg Trafikk samlet disse, og gitt noen anbefalinger om veien videre. I tillegg finnes det flere gode eksempler å lære av.