Lar ungdom sykle uten hjelm

26 prosent av landets ungdomsskoler lar elevene sykle uten hjelm i skoletiden. Dette til tross for at de yngste tenåringene er spesielt utsatt for sykkelulykker.

For ungdom mellom 12 til 14 år er det sykling som fører til flest alvorlige trafikkulykker. Samtidig er ungdommene dårligst til å bruke sykkelhjelm, viser tellinger fra Statens Vegvesen. I femårsperioden 2007-2011 ble 330 personer drept eller hardt skadd etter sykkelulykker. 60 av disse var barn under 15 år.

Oslo og Vest-Agder verst

Trygg Trafikk og Tryg Forsikring har gjennomført en spørreundersøkelse blant 370 ungdomsskoler landet over. Totalt 26 prosent av skolene innrømmer at det ikke stilles noen krav om bruk av hjelm under sykling i skoletiden. Andelen varierer imidlertid sterkt fra fylke til fylke. Dårligst ut kommer Oslo, Vest-Agder og Telemark der henholdsvis 33,5, 39 og 40 prosent av skolene stiller krav om hjelmbruk. Hedmark, Oppland, Buskerud og Nord-Trøndelag ligger i den andre enden av skalaen. Her svarer 100 prosent at de krever hjelm når det sykles i skoletiden. Ifølge Kunnskapsløftet skal elevene på ungdomsskolen lære «å gjøre rede for hvordan trafikksikkerhetsutstyr hindrer og minsker skader ved uhell og ulykker». – Dette målet stemmer dårlig overens med praksisen på en rekke skoler. Det er vanskelig å forstå hvorfor ikke alle skoler krever bruk av hjelm når det sykles i skoletiden, sier prosjektleder Alexander Wie Flaa i Trygg Trafikk.

Lavere krav til ungdom

I Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2010-2014 er målsettingen at minst 80 prosent av landets ungdomsskoler skal stille et hjelmkrav i 2014. I dag utgjør andelen 74 prosent. Tidligere undersøkelser viser at nesten 100 prosent av barneskolene krever bruk av sykkelhjelm. – Det er synd når sikkerhetskravene er lavere for ungdom, som oftere er utsatt for alvorlige sykkelulykker. Alle bør beskytte hodet, uansett alder. Bruk av sykkelhjelm kan redusere de mest alvorlige hodeskadene. Dette bør være skolenes budskap til de unge, sier fagsjef Astrid Skaali Wolden i Tryg Forsikring. Tabell med resultat fra fylkene