Mange omkomne på veiene så langt i år – verre kan det bli

Det er en kraftig økning i antall omkomne i trafikken i årets første halvår – og Trygg Trafikk er redd den farlige trenden vil fortsette i sommer.

I sommermånedene juni, juli og august omkommer det i snitt flest personer på norske veier. Tidligere beregninger viser at det omkommer 50 prosent flere om sommeren enn i resten av året. Derfor er det god grunn til bekymring, ifølge Trygg Trafikk. – Sommeren er høysesong for alvorlige trafikkulykker her i landet, og det gir en ekstra grunn til bekymring når inngangen til sommeren har vært så tragisk som den har vært nå. Bare i mai mistet 21 personer livet, og vi må tilbake til 2008 for å finne en dødeligere mai-måned, sier Cecilie Bryner, kommunikasjonssjef i Trygg Trafikk.

Dobbelt så mange menn har omkommet

Så langt i år har 63 personer mistet livet i trafikken, mot 31 personer etter fjorårets første halvår. Antallet drepte menn har mer enn doblet seg sammenlignet med fjoråret. – Vi kan ikke peke på en enkel forklaring på hvorfor vi har hatt så mange dødsulykker i vår, men kan konstatere at vi ser en dobling på antallet omkomne i år sammenlignet med i fjor. Nå må hver enkelt trafikant ta sine forholdsregler. Det er godt dokumentert at høy fart, rus og uoppmerksomhet er de vanligste medvirkende årsakene til dødsulykker i trafikken, sier Bryner.

Forventer økt turisme

Nå i sommer forventes det mye trafikk på veien – med både norske og utenlandske turister på ferie. – De siste årene har vært preget av restriksjoner og begrensninger i transport på grunn av pandemien. Nå når alt er åpnet opp, ser vi en økning i trafikken på veien. Det kan ha bidratt til et voksende antall alvorlige ulykker. Uten innreiserestriksjoner må vi forvente en del turister på veien som vi ikke har hatt de siste somrene, sier Cecilie Bryner.

Tilbakegang

Norge har hatt en markant nedgang i drepte i trafikken de siste 20 årene, og er det landet i verden med lavest antall trafikkdrepte basert på folketall. – Vi har lykkes med å få ned antall drepte i trafikken betydelig de siste årene, og det er veldig viktig at vi ikke får noen varig tilbakegang i dette arbeidet. Trafikkulykker er et alvorlig samfunnsproblem som får enorme konsekvenser for alle som forulykker og deres nærmeste. Vi kan ikke akseptere dødsfall i trafikken, og da er vi som samfunn helt avhengig av at hver og en av oss tar dette på alvor. Vi kan ikke få sagt det mange nok ganger; kjør forsiktig, senk farten, vær oppmerksom – og sett mobiltelefonen i bilmodus, avslutter Cecilie Bryner.