Nedleggelsesspøkelset truer verdens beste trafikkpoliti, igjen!

Regjeringen varsler i denne nye politimeldingen at de vil vurdere om Utrykningspolitiets (UP) ressurser skal fordeles på politidistriktene. Får de viljen sin, vil det føre til en katastrofal svekkelse av trafikksikkerheten i hele landet. For hva skjer hvis det blir færre kontroller på veiene våre og bilførerne oppdager dette?

Forskningen er helt entydig: Flere vil bryte trafikkreglene og antallet som blir drept eller hardt skadet vil øke, stikk i strid med nullvisjonen som Stortinget vedtok i 2002. Den mulige avviklingen av UP begrunnes i politimeldingen med at politidistriktene har blitt større og er bedre rustet til å overta oppgavene. Problemet er at de ikke vil klare det. Ikke av vond vilje, men fordi kapasitetsutfordringene allerede nå er for store. Livsfarlige brudd på trafikkreglene har alltid, og vil alltid, havne langt bak i prioriteringskøen. Dette er ikke noe vi tror, det er noe vi vet. Det er også tydelig i politiets egne statistikker. Hele 9 av 10 fartssyndere stoppes i dag av UP, og kun en av ti av politidistriktene. Dette skjer samtidig med at politidistriktene har i snitt fått tilført nesten 300 stillinger hvert år de siste ti årene, mens UP/trafikktjenesten har mistet 65 stillinger siden 2015. Politiets trafikkontroller forebygger trafikkfarlig adferd, slik at veiene blir tryggere for oss alle. Sannsynligvis er disse kontrollene det mest effektive og samfunnsøkonomisk lønnsomme trafikksikkerhetstiltaket vi har. Ingen betviler at UP gjør en viktig jobb for trafikksikkerheten, men det kanskje ikke alle vet er at UP også avdekker mye annen kriminalitet når de er ute på veiene våre. En kriminell handling forekommer sjelden alene, og UPs mannskaper beslaglegger mengder narkotika og tyvegods gjennom kontrollvirksomheten de utfører. UP har bidratt til å trygge veiene våre siden etableringen 1937. UP kjennetegnes av høy faglig kompetanse og er smart og effektivtorganisert. Likevel har nedleggelsesspøkelset vært på gjentatte besøk gjennom årene. Senest i 2017 da et offentlig nedsatt utvalg (“særorganutvalget») foreslo å avvikle UP for å styrke den enkelte politimesters territoriale ansvar og kontroll. Hver gang har motstanden i samfunnet vært stor, og fornuften har seiret. Det bør også skje denne gang. UP må få fred til å fortsette sitt viktige arbeid. Norge er kåret til best i Europa på trafikksikkerhet fem år på rad. Internasjonalt fremheves UP som en suksessfaktor som mange land misunner oss. Derfor er det svært vanskelig å forstå at regjeringen i det hele tatt vurderer å avvikle verdens kanskje beste og mest effektive trafikkpoliti. Av Jan Johansen, direktør i Trygg Trafikk