Ni mennesker omkom i august

I juni, juli og august mistet til sammen 32 mennesker livet i trafikken. Ni av disse omkom i august.

Gjennomsnitt for sommermånedene de siste fem årene er 46 omkomne. Det betyr at antall omkomne i årets sommertrafikk er betydelig redusert sammenlignet med de siste årene. Dessverre starter september med store tap i trafikken.

– Høsten startet dessverre ikke slik vi håpet. Alvorlige ulykker der mange liv går tapt minner oss på hvor skjørt livet er, sier kommunikasjonssjef Ann-Kathrin Årøen i Trygg Trafikk. Fordeling trafikantgrupper August August Jan-Aug Jan-Aug 2018 2017 2018 2017 Bilførere 5 5 39 29 Bilpassasjerer 0 0 3 4 Motorsyklister 3 6 11 17 Mopedister 0 0 2 1 Syklister 0 1 5 7 Fotgjengere 1 0 4 8 Akende 0 0 0 0 Andre 0 0 1 1 SUM 9 12 65 67

Fordeling fylker August August Jan-Aug Jan-Aug 2018 2017 2018 2017 Østfold 2 0 3 1 Akershus 1 4 5 6 Oslo 0 0 2 2 Hedmark 0 0 3 2 Oppland 1 2 3 7 Buskerud 0 0 3 4 Vestfold 0 0 2 4 Telemark 0 1 2 2 Aust-Agder 2 0 6 0 Vest-Agder 0 1 2 3 Rogaland 0 0 7 6 Hordaland 1 2 8 8 Sogn og Fjordane 1 0 4 5 Møre og Romsdal 0 1 5 4 Trøndelag 0 0 2 6 Nordland 0 1 5 4 Troms 1 0 3 3 Finnmark 0 0 0 0 SUM 9 12 65 67