Ni omkom på veiene i juli

58 har mistet livet de første syv måneder i 2017. Dette er det laveste antallet registrert omkomne i trafikken, så langt på året siden 1940-tallet.

Foreløpige tall viser at ni personer omkom på veiene i juli 2017. Syv av de omkomne var menn og to kvinner. Av de omkomne var fem bilførere, en mc-fører og tre var syklister. I gjennomsnitt de foregående fem år har 17 personer omkommet i veitrafikkulykker i juli måned. Av de ni omkomne mistet fire livet i eneulykker, en på usikret jernbaneplanovergang og fire i kollisjon. Spesielt i årets ulykkesstatistikk legger vi merke til den betydelige reduksjonen i alvorlige trafikkulykker der ungdom i alderen 16-24 rammes. Det er hittil i år registrert syv omkomne i denne aldersgruppen, noe som er en halvering av periodegjennomsnittet (januar-juli) i årene 2010-2016. På tross av den positive utviklingen vektlegger vi at trafikksikkerhetsarbeidet må fortsette med full styrke, hvis vi skal klare å fylle nasjonale målsetninger som Stortinget har vedtatt gjennom Nasjonal Transportplan 2018-2029. Trygg Trafikks foreløpige tall er basert på politirapporterte ulykker via Trygg Trafikks distriktsledere i landets 19 fylker. Trygg Trafikk jobber for at færrest mulig skal bli hardt skadet eller omkomme i trafikken. Fordeling trafikantgrupper Juli Juli Hittil i Hittil i 2017 2016 2017 2016 Bilførere 5 10 29 37 Bilpassasjerer 0 4 4 14 Motorsyklister 1 3 10 13 Mopedister 0 1 1 1 Syklister 3 1 6 6 Fotgjengere 0 1 7 6 Akende 0 0 0 0 Andre 0 2 1 7 0 SUM 9 22 58 84

Fordeling fylker Juli Juli Hittil i Hittil i 2017 2016 2017 2016 Østfold 0 0 4 2 Akershus 0 2 2 6 Oslo 0 1 1 3 Hedmark 1 2 3 7 Oppland 1 1 5 4 Buskerud 0 1 4 8 Vestfold 1 0 3 3 Telemark 0 0 1 4 Aust-Agder 0 1 0 1 Vest-Agder 0 3 2 4 Rogaland 1 5 7 10 Hordaland 1 0 6 6 Sogn og Fjordane 2 1 4 3 Møre og Romsdal 0 1 3 2 Sør-Trøndelag 0 0 4 6 Nord-Trøndelag 1 0 2 3 Nordland 0 0 3 2 Troms 1 1 4 4 Finnmark 0 3 0 6 SUM 9 22 58 84