Nordmenn dårligere til å bruke refleks

Ferske tellinger fra Trygg Trafikk viser en nedgang i refleksbruken blant den norske befolkning. – Dette er en skummel utvikling, sier Ann-Helen Hansen, kommunikasjonsrådgiver i Trygg Trafikk.

Trygg Trafikk har gjennomført reflekstellinger over hele landet hvert år siden 2002 og utviklingen har vært svært positiv over tid. Reflekstellingene for 2019 viser derimot at andelen nordmenn som bruker refleks gikk ned til 41 prosent fra 44 prosent i 2018.

– Det er utrolig trist å se at vi er så dårlige til å ta vare på oss selv når vi er ute og går i mørket. Kun 4 av 10 bruker refleks til tross for at de fleste av oss vet hvor viktig refleksen er for å unngå farlige situasjoner i mørket. Uten refleks er du så godt som usynlig når det er mørkt ute og bilførere har minimalt med tid til å reagere på når de først ser deg, sier Hansen.

Medvirkende årsak til ulykker

I 2019 mistet 14 fotgjengere livet i trafikken. Dette er en økning fra 2018. De fleste fotgjengerulykkene skjer i vinterhalvåret da det er mørkest og glattest, og manglende synlighet er medvirkende faktor i flere av ulykkene.

– Fotgjengere er de mest sårbare i trafikken og spesielt i møte med en bil. Det burde være grunn nok til å tenke seg nøye om. Samtidig som vi skal forvente at sjåfører er påpasselige og tar hensyn når de kjører i områder hvor det er myke trafikanter, må vi også kunne forvente at fotgjengere tar sitt ansvar ved å gjøre seg synlig med refleks, sier Hansen.

Best på refleks i nord

Finnmark og Nordland er fortsatt de fylkene hvor andelen av refleksbruk er høyest. I Finnmark er bruksandelen på 62% og i Nordland på 57%. I bunnen av listen finner vi nok engang Oslo med en bruksandel på knappe 25%.

– I Nord-Norge ser du knapt dagslys i løpet av dagen i vintermånedene, så da er det ikke rart at du får et bevisst forhold til å bruke refleks. Mørketida er en del av det å være nordlending og til det hører også refleksbruk med. Men vi har også en jobb å gjøre i nord for å få flere til å bruke refleks, sier Knut Larsen, seniorrådgiver i Trygg Trafikk Troms og Finnmark.

Nedgangen størst på landevei

Refleksbruken i sentrumsstrøk holder seg stabilt på 33% som i 2018. Flinkest er vi til å bruke refleks på den mørke landeveien, men dessverre ser vi i år en nedgang i bruksandelen her fra 54% i 2018 til 49% i 2019.

– Selv om det er mørkere på landeveien, så er det i byene det skjer flest ulykker. Som fotgjenger er det lett å føle seg trygg når man går på opplyste gater og behovet for refleks oppleves ikke like aktuelt. Dette forklarer blant annet hvorfor vi er så dårlige til å bruke refleks i Oslo. Men sannheten er at lys fra gater, butikker og trafikk, stjeler så mye oppmerksomhet at du som fotgjenger i praksis blir nærmest usynlig, sier Hansen.

Mild vinter gjør det ekstra mørkt

Vinteren så langt har vært mild med lite snø i store deler av landet. Dette gjør at vinteren blir ekstra mørk og fotgjengere med mørke vinterklær går i ett med omgivelsene. I kombinasjon med nedbør får vi en farlig kombinasjon med våte, glatte og mørke veibaner.

– Milde vintre gjør det ekstra krevende å se fotgjengere uten refleks. Også viltpåkjørsler er en stor risikofaktor når forholdene er slik som nå i store deler av landet. Derfor er det viktig at vi som bilførere, er ekstra oppmerksomme på kjøringen og holder farten nede alt etter sikt og forhold, sier Hansen.

Tips for mørketiden:

Fotgjengere:

Fest refleksbånd nede på hver ankel og/eller på hvert håndledd. Gå der du har best oversikt over trafikken, som regel er det på venstreside av veien, men ingen regel uten unntak. Forsikre deg om at du bilen har sett deg og bremser ned før du krysser veien.

Bilførere:

Senk farten og kjør etter sikt og forhold, det er mange fotgjengere og dyr uten refleks langs veien. Vær ekstra oppmerksom og senk farten når du kjører i sentrumsstrøk.

Om Trygg Trafikks reflekstelling

Trygg trafikk har gjennomført over 28 000 tellinger av refleksbruk i alle norske fylker, med over 1000 tellinger per fylke i november-desember 2019. Kartlegging er gjennomført i samarbeid med Ipsos og er den eneste av sitt slag her til lands.