Nordmenn slurver med refleks

Trygg Trafikk har gjennomført fysiske tellinger som bekrefter at nordmenn er dårlige refleksbrukere. – Rundt 50 prosent oppgir at de ofte bruker refleks, men tellingene viser at kun 30 prosent faktisk gjør det, sier seniorrådgiver Carina Henske i Trygg Trafikk.

Hver høst gjennomfører Trygg Trafikk reflekstellinger i alle fylker i Norge, og tallene viser at vi er omtrent på stedet hvil sammenlignet med i fjor. Resultatet viser at kun 30 prosent bruker refleks. Til sammenligning oppgir 56 prosent av de spurte at de ofte bruker refleks. Det kommer frem i en undersøkelse utført av TNS Gallup for Trygg Trafikk og Sparebank 1 Forsikring.

Enkel forsikring

Å bruke refleks i mørket reduserer risikoen dramatisk. Derfor håper Trygg Trafikk at flere husker refleksen når de tar beina fatt i høstmørket. – Heldigvis er nordmenn opptatt av å kjøre sikre biler, men vi slurver med refleksbruken når vi er fotgjengere. Refleks er en enkel livsforsikring, og det skal så lite til for å sikre seg, forteller Henske.

Årlig telling

Trygg Trafikk gjennomfører årlige tellinger av refleksbruk blant voksne fotgjengere. Undersøkelsen avdekker hvor mange som bruker refleks fordelt på trafikkmiljø (sentrum og landevei) og landsdel. – Vi er fysisk ute og teller, og dette gir oss langt riktigere tall enn hva folk velger å opplyse om når vi spør dem i en ordinær undersøkelse, forteller Carina Henske.

Mange ulykker kan unngås

De siste fem årene (2010-2014) har 93 fotgjengere omkommet på norske veier. 449 er blitt hardt skadd, mens 2335 ble lettere skadd, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. – Kun fem prosent av alle fotgjengere som blir påkjørt og skadet brukte refleks. Mange av disse ulykkene kunne vært unngått, sier Henske.

Flere bruker refleks på landeveien

Reflekstellingen viser at de som går langs landeveien er flinkere til å bruke refleks en de som går i sentrumsgater. I snitt bruker 43 prosent av de som går på landeveien refleks, mens andelen er nede i 28 prosent blant de som spaserer i sentrumsgatene. – Selv i byer med gatelys kan det være vanskelig å se fotgjengere uten refleks. I høstmørket er det ofte mye som krever bilførernes oppmerksomhet. I tillegg kan fuktig veibane, regn, tåke, reklameskilt, lys fra butikkvinduer og lys fra andre kjøretøy gjøre gående nærmest usynlige, forklarer Carina Henske.

For ytterligere informasjon, kontakt seniorrådgiver i Trygg Trafikk, Carina Henske.

Mobil: 901 901 87 E-post: henske@tryggtrafikk.no