Ny regionleder for Trygg Trafikk i Finnmark

Espen T. Karlsen er ny regionleder for Trygg Trafikk i Finnmark. Karlsen, bosatt i Vadsø, har allerede startet i jobben og tatt over stafettpinnen etter Knut Larsen som har hatt stillingen i over 13 år.

Finnmark har hatt markante Trygg Trafikk-skikkelser lokalisert i Vadsø i flere tiår. Nå er Karlsen (36) klar for å videreføre denne arven. – Trygg Trafikk er en viktig organisasjon som forbygger trafikkulykker. Derfor er det med en stor dose ydmykhet jeg tar på meg dette oppdraget. Jeg tror det er viktig å lære barna om trafikksikkerhet tidlig slik at gode holdninger og god atferd læres allerede i barnehagen. Det er et kontinuerlig arbeid som også må følges opp når barna begynner på skolen. For å skape gode holdninger og atferd i trafikken må barnehage, skole og ikke minst foreldrene bidra aktivt til dette arbeidet, sier Karlsen. Må spille på lag med ungdommen Den ferske regionlederen kommer opprinnelig fra Lødingen i Nordland, men har de siste fire årene bodd i Vadsø med kone og tre barn i barnehage- og barneskolealder. – Kona er fra Vadsø, og jeg er opptatt av jakt, fiske og friluftsliv, så Vadsø og Finnmark er midt i blinken. Vi flyttet hit i 2019 og har ikke angret et sekund, røper innflytteren. Karlsen har bakgrunn som pedagogisk leder i barnehage, og med egne småbarn er han naturlig nok spesielt opptatt av trafikksikkerhet for barn og unge. – Jeg ønsker å jobbe med trafikksikker atferd i ungdomsmiljøene. Det er viktig at vi spiller på lag med ungdommene og sammen finner ut av hvordan de kan bidra med holdningsskapende arbeid for å endre uønsket atferd i trafikken. Det er viktig å nå ut med kunnskap slik at alle skjønner hvor store konsekvenser det har for alle berørte når alvorlige ulykker skjer, fortsetter Karlsen. Voksne må være gode rollemodeller Som fersk regionleder i fylket har han fått med seg diskusjonen om uvettig kjøring blant ungdom i distriktet. – Jeg håper vi kan oppnå en holdningsendring. Foresatte bør ikke legitimere uvettig kjøring blant ungdom. Metaforen om at kua har vært kalv, er avleggs. Voksne må tørre å være tydelige rollemodeller for barna dersom de ikke følger lover og regler. Det går bra, helt til det ikke gjør det – og vi har alle noen vi vil savne, avslutter Karlsen.