Ny studie: Hverdagsmotorsyklister tar større risiko i trafikken

En ny studie viser at profesjonelle MC-førere tar bedre valg inn mot kryss og svingsituasjoner. Hverdagsmotorsyklisten gjør oftere dårligere vurderinger i de samme situasjonene.

Studien er gjennomført av Nord universitet med bistand fra Sintef og Trygg Trafikk. Antall drepte på MC ble rekordhøyt på norske veier i fjor. Hele 21 motorsyklister mistet livet. – MC-ulykker har ikke hatt den samme positive nedgangen i antall drepte og hardt skadde som de andre trafikantgruppene. Derfor er det viktig at vi forsker enda mer på hvorfor denne gruppa er ekstra utsatt, og hva vi kan gjøre for å forhindre alvorlige ulykker på MC. Denne studien viser en klar forskjell på hvordan man forbereder seg inn mot potensielt farlige situasjoner i veikryss, og hvordan man beregner fart og plassering i sving, sier fagsjef trafikksikkerhet i Trygg Trafikk, Bård Morten Johansen. Fokus på kjørestrategi  I studien er det tatt i bruk såkalt øyesporing, og gruppene er intervjuet både før og etter testen. En gruppe besto av meget erfarne, profesjonelle MC-førere som bruker motorsykkel i forbindelse med jobb. Den andre gruppen besto av erfarne motorsyklister som ikke bruker motorsykkelen i yrkessammenheng. – Studien viser at de profesjonelle tilpasser kjørestrategien ut ifra omgivelsene i større grad enn den andre gruppen. Det betyr i praksis at de bruker blikket mer effektivt, har en mer dynamisk fartstilpasning, ser lenger fram og finner en bedre plassering av kjøretøyet i svinger, sier Johansen. Ønsker mer forskning på området Forskerne er opptatt av at studien bør utvides for å kunne verifisere funnene i enda større grad. – Dessverre har vi en relativt liten gruppe i studien, og det er helt klart et behov for å forske mer og videre på dette emnet. MC-førerne er en veldig sårbar gruppe, og det er ikke lenger slik at det kun er de som kjører betydelig over fartsgrensa, som kjører seg i hjel på MC. Vi snakker om erfarne voksne menn som feilberegner i kjørestrategien, stivner til, kjører av veien i svingen og omkommer, sier Johansen. Studien gir kunnskap som kan brukes i føreropplæring MC-opplæringen ble kraftig oppdatert i 2005. En av konklusjonene fra studien viser at det kan være behov for en revidering av føreropplæringen. – Det er helt klart et behov for å se på hva som kan justeres i føreropplæringen for MC-førere. Læreplanen må oppdateres, og her har vi nyttig kunnskap som sier noe om hva som må prioriteres. I tillegg til opplæring av MC-lærere og kommende elever, bør andre som tilbyr kurs for motorsykkel, se på eget opplegg og hente kunnskap fra dette prosjektet, avslutter Johansen.