Ny trafikkopplæring med oppsiktsvekkende resultater

En ny opplæringsmetode basert på hjerneforskning har gitt oppsiktsvekkende gode resultater i utviklingen av trafikkforståelse hos barn. Metoden ga klart bedre oppmerksomhetsfordeling og risikovurdering hos barn på femte klassetrinn. Metoden er utviklet i et samarbeid mellom Trygg Trafikk, SINTEF og Nord Universitet.

I forskningsprosjektet «Barn, oppmerksomhet og sykling» har forskere avdekket banebrytende effekter av en ny trafikkopplæringsmetode rettet mot barn. Å bruke stedsansen aktivt er et av de viktigste prinsippene i opplæringsmodellen. Lærere fra barneskoler i Trondheim, Bodø og Moss fikk opplæring i metoden og gjennomførte undervisningen av elever på Eberg Trafikkgård i Trondheim. Etter en ukes tid ble effekten av opplæringen evaluert i Virtual Reality. Forskerne laget en tro kopi av den samme trafikkgården i 3D, og denne ble koblet til en sykkelsimulator. – Barna ble iført VR-briller som har et innebygd system for «eyetracking», det registrerte barnas øyebevegelser, fikseringspunkter og fikseringstider knyttet til de ulike trafikksituasjonene. Dette gjorde det mulig å analysere barnas oppmerksomhetsfordeling og oppfattelse av situasjonene, forklarer SINTEF-forsker Dagfinn Moe, som har ledet forskningsprosjektet. En kontrollgruppe på like mange barn i samme alder gjennomførte den tradisjonelle sykkelopplæringen med samme varighet i tid i den samme trafikkgården og ble så evaluert på samme vis i VR. – Barna ble signifikant bedre til å orientere seg og ta gode valg sammenlignet med kontrollgruppen. Metoden er basert på konseptet «Mind, Brain and Education» (MBE) som forener kunnskap fra nevrobiologi om hva læring er, hva som stimulerer til læring og hvilke pedagogiske metoder som er mest relevante å bruke, sier Dagfinn Moe. 

Hvordan sikre at trafikkopplæring virker?

Prosjektleder Bård Morten Johansen med lang fartstid i Trygg Trafikk, har i sitt arbeid lagt merke til at det ofte ikke er samsvar mellom dagens trafikkopplæring og atferden han ser hos barn og unge i trafikken. Sammen med SINTEF startet Trygg Trafikk derfor forskningsprosjektet «Barn, oppmerksomhet og sykling» i samarbeid med Nord Universitet Trafikkfag. – Målet for prosjektet har vært å utvikle et pedagogisk opplegg som kan forbedre barnas selektive oppmerksomhet, evnen til å orientere seg, vurdere risiko og avpasse farten når de ferdes på sykkel i trafikken. Med andre ord: Bevise at trafikkopplæring virker hvis det gjøres på riktig måte, sier Johansen.

Barna forstår risiko bedre

Den nye opplæringsmodellen førte til at barna utviklet en bedre forståelse for risiko (semantisk hukommelse) og kognitive kart som de kunne navigere etter når de syklet i sykkelgården. Flere i eksperimentgruppen enn i kontrollgruppen bruker oppmerksomheten riktig i henhold til opplæringsmålene og hva som er mest viktig med hensyn til risikovurdering. Fikseringstiden er signifikant lengre i alle vegkryssene (testområdene) i eksperimentgruppen, hvilket er en indikasjon på en mer planlagt og systematisk gjennomført informasjonsinnhenting, sier Moe. Bård Morten Johansen i Trygg Trafikk sier at resultatene er svært positive. Ikke minst fordi det barn lærer i ung alder, kan de ta med seg i trafikken som ungdommer og voksne. – Vi håper å se igjen denne ferdigheten når de skal debutere i nye trafikantroller og som voksne syklister. Flere skal sykle og de skal sykle mer. Vi greier ikke å tilrettelegge fysisk over alt, derfor er det nødvendig å kunne ta ansvar for egen sikkerhet i mange situasjoner, sier Johansen og fortsetter: – Tidligere i prosjektet har vi jo studert hvordan oppmerksomheten til barn faktisk er når de sykler i trafikken. Men kan bli nokså overrasket over hvor tilfeldig denne er. Nøkkelen ligger i å styrke barnas evne til selvregulering, og det ser vi nå at vi har lykkes med. Dette handler faktisk om overlevelse, sier Johansen.

Positivt overrasket over resultatene

Også lærer Nina Johansen far Åsvang skole i Trondheim, som deltok i prosjektet, er overrasket over den store forskjellen mellom den tradisjonelle og den nye opplæringsmetoden: Vi ser at barna nå forstår risiko på en helt annen måte. Mens vi før har lagt vekt på selve syklingen, på regler og betydningen av ulike skilt, har barna nå lært å bevege seg i trafikken med en fysisk og reflekterende tilnærming, der risiko har hatt hovedfokus. Det har gitt helt andre læringsresultater, sier hun.

Ny kunnskap må ut til lærerne

Nå skal Trygg Trafikk utvikle nye kurs for lærere og innarbeide den nye kunnskapen i sine anbefalinger for trafikkopplæring på sykkel. – Aller først må den nye kunnskapen ut til lærerne og de som jobber med trafikkopplæring av barn og unge over hele landet, sier Bård Morten Johansen.  

Fakta:

  • Prosjektnavn: Barn, oppmerksomhet og sykling
  • Varighet: 2014-2019
  • Deltakere: SINTEF, Trygg Trafikk og Nord universitet
  • Prosjekteier: Trygg Trafikk
  • Finansiering: Trygg Trafikk, Fylkets Trafikksikkerhetsutvalg i Trøndelag, Nordland og Østfold.