Ønsker samarbeid om trygge skoleveier

60 000 seksåringer er klare for sine første skoledager. Skal de få en trygg skolevei, må kommunene engasjere seg, mens skolene og foreldrene må samarbeide, mener Trygg Trafikk.

Kommunene har et ansvar for barnas sikkerhet på vei til og fra skolen. Det ansvaret deler de med foreldrene. – Det er viktig at skolene etablerer en god dialog med foreldrene om skoleveien og trafikksikkerhet i nærområdet, sier direktør Kari Sandberg i Trygg Trafikk. Sandberg minner om at kravene til skolenes trafikkopplæring er klare: – Etter 4. trinn skal elevene kunne følge trafikkreglene for fotgjengere og syklister. Etter 7.trinn skal barna kunne praktisere trygg bruk av sykkel. Det krever at skolene og foreldrene sammen engasjerer seg, og tenker trafikkopplæring og sikkerhet fra første skoledag, sier hun. Jo flere barn som går og sykler, dess færre biler blir det på skoleveien. Men det er ikke bare å slippe barna ut i trafikken og ønske lykke til! For å bli gode og trygge trafikanter trengs det trening. Da er det viktig at foreldrene stiller opp. Det er først og fremst deres ansvar at barna lærer seg å ferdes på en sikker måte i trafikken. Samtidig bør kommunene legge til rette for trygge skoleveier. For barna er det en stor fordel hvis foreldrene og skolene kan samarbeide om trafikkopplæringen.

Dette kan foreldrene gjøre:

  • Gå skoleveien med barna: Øv på å stoppe, se og høre, før dere krysser veien. Se etter andre trafikanter, skilt og signaler. Snakk om det dere ser og om hva som kan være trygt og farlig å gjøre i ulike situasjoner. På sikt er målet at barna skal komme seg trygt til og fra skolen alene.
  • Følgeordning: Samarbeid med andre foreldre om å følge barna til og fra skolen. Da blir de fulgt av en voksen, samtidig som du slipper å gjøre det hver dag.
  • Finn den tryggeste veien: Den korteste veien er ikke alltid den tryggeste. Noen steder kan stier, gårdsveier eller lignende være tryggere å gå, selv om turen kan bli litt lengre.
  • La barnet gå en del av veien: Hvis du må kjøre barnet ditt til skolen, bør du vurdere å stoppe et stykke fra skoleporten. Kanskje kan barnet gå den siste strekningen alene, sammen med andre barn eller sammen med deg?
  • Vurder barnets ferdigheter: De fleste skoler har i samarbeid med Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) satt en bestemt grense for når elevene har lov til å bruke sykkel på skolevei. I tillegg må du som forelder selv vurdere om ditt barn er modent og mestrer sykkelen godt nok. Det innebærer god balanse, å kunne gi tegn til andre trafikanter, å kunne stanse, samt kunnskap om grunnleggende trafikkregler.
  • Tren sammen med barnet: Finn trygge steder som egner seg til øving. Trygg Trafikk anbefaler at barn bør være 10-12 år gamle og ha gjennomgått sykkelopplæring over tid, for å sykle alene i blandet trafikk.

Dette bør skolen gjøre:

  • Lag en lokal læreplan i trafikk: Kompetansemålene i Kunnskapsløftet er omfattende, og for å nå målene bør alle skoler ha en plan for trafikkopplæringen.
  • Legg inn trafikksikkerhet i Internkontrollsystemet: Skolen har ansvar for barnas sikkerhet i skoletiden. Gode rutiner som følges på alle turer er avgjørende for å unngå skader og ulykker, og er samtidig viktig trafikkopplæring for barna.
  • Snakk med foreldrene: I FAU kan skolen ta opp spørsmål for eksempel om elevenes trafikksikkerhet på skolevei og fra hvilken alder elevene kan sykle til skolen. Gi informasjon til foreldrene om hva barna lærer og hvilke utfordringer de har. Da kan dere enklere samarbeide om trafikkopplæringen og øve sammen med barna på det som er vanskelig.
  • Temamøter: Foreldremøtene er en god arena for å ta opp spørsmål vedrørende trafikkopplæring og trafikksikkerhet.