Over 80 prosent vil påby refleks

De siste fem årene er 533 fotgjengere drept eller hardt skadd i trafikken. Nå ønsker et stort flertall av befolkningen påbud om refleks i mørket.

3,2 millioner nordmenn over 18 år ønsker en lovendring. Det viser en fersk undersøkelse fra Ipsos MMI, gjort på oppdrag fra SpareBank1 Skadeforsikring og Trygg Trafikk. – Nå håper vi politikerne tar disse signalene på alvor. Vi kan redusere antall omkomne og hardt skadde med et enkelt og billig virkemiddel, sier direktør Jan Johansen i Trygg Trafikk.

Lett å glemme

Ifølge Transportøkonomisk institutt skjer om lag 35 prosent av dødsulykkene med gående i mørket. Kun fem prosent av alle fotgjengere som blir påkjørt og skadet bruker refleks. – De fleste er positive til refleks. Men det er fort gjort å glemme den, når du går hjemmefra. Et påbud ville ført til mer fokus på refleksbruk og ulykker. Det kunne hjulpet mange, sier Johansen. I fjor viste en landsomfattende telling at kun 26 prosent av voksne fotgjengere bruker refleks i byene, mens på bygda er det tilsvarende tallet 45 prosent.

Bommer på målet

I 2003 innførte finnene et påbud om obligatorisk refleksbruk i mørket, uten noen straffereaksjoner for dem som brøt loven. Det førte til en klar økning i bruksprosenten. – Trygg Trafikk ønsker en tilsvarende lov i Norge. Hvert år gjennomfører vi kampanjer for å øke bruken. Den går sakte, men sikkert oppover. Likevel er nivået for lavt, sier direktøren. I «Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg» er målsetting at 40 prosent skal bruke refleks i byene, og 60 prosent skal bruke refleks utenfor tettsteder i 2014. – Nå må politikerne tenke nytt, hvis vi skal oppnå vår nasjonale målsetting, sier Johansen. Spørreundersøkelsen fra Ipsos MMI viser at et stadig større antall nordmenn ønsker et påbud. I 2011 var 76 prosent av befolkningen for ny lovgivning. I dag er det tilsvarende tallet 81 prosent.

Ønsker reflekspåbud:

  • Vestlandet 77 prosent
  • Midt-Norge 81 prosent
  • Østlandet 81 prosent
  • Nord-Norge 92 prosent

Kontaktpersoner: Direktør Jan Johansen, tlf. 22 40 40 41 / mob. 90 59 87 30 Kommunikasjonssjef Kristin Øyen, tlf. 22 40 40 44 / mob. 958 87 588