Pass opp for trafikkfarene i Thailand

Mellom 10 og 15 nordmenn har mistet livet i trafikkulykker i Asia hittil i år, og flesteparten i Thailand. Trafikken der er mer uforutsigbar og risikofylt enn i Norge, så det gjelder å opptre defensivt, oppfordrer Trygg Trafikk og Europeiske Reiseforsikring.

I juleferien reiser mange nordmenn til Thailand, for å oppleve sol, strender, vennlige mennesker, spennende mat og fremmedartet kultur. Thailand er i hovedsak et trygt land å reise til, men trafikken er mer utfordrende og risikofylt enn hjemme, med 4-5 ganger flere trafikkdrepte per 100.000 innbyggere enn Norge. Mellom 10 og 15 nordmenn har mistet livet i trafikkulykker i Asia hittil i 2013, i følge en beregning fra Europeiske Reiseforsikring. Europeiske alene har fått innrapportert 13 trafikkulykker fra Asia ved utgangen av november, og fem av disse endte med dødsfall. I tillegg kommer et ukjent antall personskader. Norske myndigheter fører per i dag ikke statistikk over antall nordmenn som blir trafikkdrept i utlandet. Dette mener både Trygg Trafikk og Europeiske Reiseforsikring er uheldig. Bedre kunnskap vil bidra til å forebygge ulykker. Trygg Trafikk og Europeiske Reiseforsikring ber nordmenn huske på at trafikkulturen i Asia er en helt annen enn vi er vant til, og svært mye farligere.  Ta med de gode holdningene hjemmefra når det gjelder fart, rus og bruk av sikkerhetsutstyr.

Fotgjengere ikke trygge

– Trafikkmønsteret er helt annerledes i Thailand enn det vi er vant til i Norge, sier Harald S. Hollerud, direktør i Europeiske Reiseforsikring. Han advarer blant annet mot å stole på grønt lys i fotgjengerfelt fordi dette ikke respekteres. – Fotgjengere er ikke like trygge i Thailand som vi er vant til i Norge, både fordi biler, busser og motorsykler ofte kjører på rødt lys. Dessuten er det venstrekjøring, med biler og motorsykler i et eneste virvar, sier Hollerud. Nordmenn er til en viss grad blitt vant til det trafikale kaoset i Thailand, viser Europeiskes Reiseundersøkelse 2013. Mens tre av fire på reise i utlandet stoler på grønt lys i utlandet, er det bare en av to som gjør det i Thailand.

Pass ekstra godt på barna

– Pass spesielt godt på barna i trafikken i utlandet, slik at alle kommer trygt hjem fra juleferien, oppfordrer Trygg Trafikks direktør Jan Johansen. – Det er ikke alle trafikkreglene vi lærer barna her hjemme som gjelder i andre land. I mange land er det ekstra viktig å holde de minste barna godt i hånda, og passe på dem hele tiden. Hvis du reiser med små barn og må kjøre bil, er det fornuftig å sjekke ut med hotellet eller turoperatøren i forkant om de kan skaffe bilbarnesete. Hvis ikke vurder å bringe med deg ditt eget, sier Johansen. Trygg Trafikk og Europeiske Reiseforsikring har utarbeidet ti trafikkråd til nordmenn på reise i utlandet. Kontaktpersoner Europeiske Reiseforsikring: Direktør Harald S. Hollerud tlf 928 16 230 Ass. info. direktør Emma-Elisabeth Vennesland tlf 92 89 37 19 Kontaktpersoner Trygg Trafikk: Direktør Jan Johansen tlf 905 98 730 Kommunikasjonssjef Kristin Øyen tlf 95 88 75 88