Rasteplass blir tasteplass

1 av 3 trafikkulykker skyldes ufokuserte sjåfører og mobilen må ta sin del av skylden for ulykkene. For at færre skal surfe og taste på mobil mens de kjører, åpnet Trygg Trafikk og Gjensidige landets første tasteplass i Bergen torsdag. Flere tasteplasser vil bli åpnet rundt om i landet i løpet av året.

Fra 2005 til 2013 omkom 29 nordmenn som følge av mobilbruk i bil, ifølge Statens vegvesen. Mørketallene er imidlertid store, og 350 000 nordmenn innrømmer mobilbruk mens de kjører.

Første tasteplass i Bergen

‒ Å taste på mobilen mens du kjører er som å kjøre med bind for øynene. Det skal svært lite til før du kommer over i motsatt kjørebane, kjører av veien eller treffer en syklist eller fotgjenger. Ved å tilrettelegge for tasteplasser oppfordrer vi bilistene til å bruke mobilen først når bilen har stoppet, sier direktør i Trygg Trafikk, Jan Johansen. En tasteplass er en tilrettelagt rasteplass med tilgang på gratis wi-fi. Landets første tasteplass åpnet torsdag på Trengereid utenfor Bergen. I løpet av det kommende året vil det bli tasteplasser flere steder i landet.

Store mørketall

Gjensidige Forsikring merker at selv om antallet ulykker på norske veier går nedover, øker eneulykker og ulykker som følge av førerdistraksjoner. ‒ Mørketallene er store og det er få som vet hvor alvorlig dette problemet virkelig her. Sammen med Trygg Trafikk tilbyr vi med tasteplasser en konkret løsning som kan bidra til ulykkesreduksjon, sier Sigurd Austin, konserndirektør i Gjensidige Skadeforsikring. Tasteplasslanseringen er en forlengelse av trafikksikkerhetskampanjen «Hold Fokus». En undersøkelse gjort av Trygg Trafikk og Gjensidige viser at en tredjedel av de som har sett kampanjen mener den endret deres holdning til mobilbruk bak rattet.

Felles innsats

Tilstede på åpningen var også statssekretær i Samferdselsdepartementet, Tom Cato Karlsen. Han likte tiltaket fra initiativtakerne. ‒ Mobilbruk bak rattet er både ulovlig og farlig. Tasteplasser er et veldig godt tiltak for økt trafikksikkerhet og et prisverdig initiativ fra Trygg Trafikk og Gjensidige, sa Karlsen. Trafikksikkerhetsorganisasjonen og forsikringsselskapet ønsker felles innsats mot trafikkulykker, og har et sterkt ønske om at lokale myndigheter vil være med på å tilrettelegge for flere tasteplasser i tiden fremover, samt videreføre driften. For mer informasjon, vennligst kontakt: Kommunikasjonssjef Ann-Kathrin Årøen, Trygg Trafikk. Telefon: 414 05 246 eller e-post: aroen@tryggtrafikk.no Informasjonssjef Arne Voll, Gjensidige. Telefon: 906 98 473 eller e-post: arne.voll@gjensidige.no