Refleksbruk på stedet hvil

Til tross for kampanjer, informasjon og utdeling av refleks, øker ikke bruken. De siste årene har under 30 prosent av voksne fotgjengere hatt refleks i mørket.

Årets resultat er like dårlig som i 2011 og 2012, viser en landsomfattende telling fra Trygg Trafikk og Sparebank1 Forsikring. I undersøkelsen er det registrert refleksbruk blant over 14.000 voksne fotgjengere. Mindre enn tre av ti nordmenn bruker refleks i mørket. – Resultatet er selvfølgelig skuffende. Det bekymrer oss at vi for andre året på rad ikke ser noen økning i bruken, sier direktør Jan Johansen i Trygg Trafikk.

Tiden moden for påbud

Tidligere i høst viste en undersøkelse fra Ipsos MMI at 81 prosent av befolkningen ønsker et reflekspåbud i mørket. Det er fem prosent flere enn i 2011. Samtidig har bruken av refleks stått stille. I mange år har Trygg Trafikk og andre virksomheter informert om hvor viktig refleksen er for å redusere ulykkene. Bedrifter og organisasjoner deler ut gratis reflekser og det gjennomføres hvert år en nasjonal Refleksdag. – Til tross for stort fokus på dette hver høst, er bruken fortsatt lav. Vi mener det er på tide å innføre et påbud, sier Johansen.

Kunne reddet mange

Kun fem prosent av alle fotgjengere som blir påkjørt og skadet bruker refleks, viser tall fra Transportøkonomisk institutt. I årene 2008-2012 ble 533 fotgjengere drept eller hardt skadd i trafikken. Et stort flertall av disse var voksne og eldre. – De fleste er positive til refleks. Men det er fort gjort å glemme den, når du går hjemmefra. Et påbud ville ført til mer fokus på refleksbruk og ulykker. Det kunne hjulpet mange, sier Johansen.

Mest refleks på bygda

Årets telling viser at på bygda bruker nesten halvparten refleks. I byene gjelder dette færre enn hver fjerde person. Samtidig blir flest påkjørt i bygatene. – Mange fotgjengere tror at bilførerne ser dem. Undersøkelser av reelle ulykker viser at dette ikke alltid er tilfellet, selv i opplyste bygater, fastslår fagsjef skadeforebygging Fred Nilsen i Sparebank1 Forsikring. Det er stadig kvinnene som er de flinkeste refleksbrukerne. Mens 33 prosent av dem bruker refleks, er det tilsvarende tallet for menn 26 prosent.

Resultat fra reflekstellingen 2013, fordelt på regioner:

  • Øst: 33 prosent (Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland)
  • Sør: 25 prosent (Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder)
  • Vest: 28 prosent (Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane)
  • Midt: 22 prosent (Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag)
  • Nord: 38 prosent (Nordland, Troms, Finnmark)
  • Hele landet: 29 prosent