Rekordlavt antall dødsulykker i trafikken i 2020

95 personer mistet livet i trafikken i 2020. Det er 13 færre enn i fjor, og første gang siden tellingene startet at antallet omkomne i et kalenderår er under 100. Trygg Trafikk peker på viktigheten av at politiske beslutninger ikke må motarbeide nullvisjonen om null drepte og hardt skadde i trafikken.

Antallet omkomne har ligget relativt stabilt rett over 100 de siste tre årene, og er nå for første gang siden 1947 endelig under 100. Direktør i Trygg Trafikk, Jan Johansen, er nøkternt optimistisk. – At vi nå har klart å komme under 100, viser at målrettet trafikksikkerhetsarbeid fungerer. Likevel har vi en lang vei å for å nå nullvisjonen om at ingen skal omkomme eller bli hardt skadd i trafikken. Da er vi avhengig av fortsatt politisk handlekraft, og det siste vi trenger er politiske beslutninger som går på tvers av nullvisjonsarbeidet, sier Johansen. Han er kritisk til at samferdselsministeren nylig godkjente bygging av smal firefeltsmotorvei, og til forslaget om å legge ned UP i Politimeldingen som er til behandling i Stortinget.

Menn topper fortsatt ulykkesstatistikken

Menn utmerker seg nok en gang mest negativt på ulykkesstatistikken. Av de som omkom på norske veier var 78 menn og bare 17 kvinner. Det betyr at 82 prosent av de drepte var menn. – Kvinner blir stadig sikrere trafikanter. Det samme kan vi dessverre ikke si om menn. Dette var enda tydeligere i 2020 enn tidligere år. Det er ingen tvil om at det fortsatt er blant godt voksne menn at det er behov for den mest markante endringen av holdninger og adferd på veien, slår Johansen fast.

Færre omkommer bak rattet

Et annet trekk ved ulykkesstatistikken i 2020 er en betydelig nedgang i antall omkomne bilførere- og passasjerer – 54 mot 71 året før. – Det er bra at færre omkommer bak rattet eller i passasjersetet. Men samtidig må vi huske på at det er andre trafikantgrupper hvor utviklingen ikke er like god. Derfor er det viktigere enn noen gang å jobbe helhellig med trafikksikkerhetsarbeidet, fortsetter han.

Trist år for MC

Særlig dyster har 2020-statistikken vært for motorsyklistene. – Motorsyklister lå i mange år på et høyt nivå med rundt 20 dødsulykker årlig. Den trenden klarte vi å snu for et par år tilbake. Derfor er det veldig trist å se at antallet MC-dødsfall har gått opp med fire personer siden året før, og hele seks siden 2018, og nå er tilbake på 20 omkomne i 2020. Det er mer enn 20 prosent av dødsulykkene i fjor.

Viken på ulykkestoppen

Stor-fylket Viken topper for andre året på rad ulykkesstatistikken med 19 omkomne – en person mindre enn året før – etterfulgt av Innlandet og Vestfold og Telemark med henholdsvis 17 og 14 omkomne. – Dette er fylker med trafikkerte og ulykkesutsatte strekninger som E18, E16 og E6. I alle disse fylkene ligger tallene dessverre jevnt høyt, så her er det behov for å styrke innsatsen betraktelig, sier Trygg Trafikk-direktøren. Tre personer mistet livet i trafikken i fylkene Agder og Møre og Romsdal. Det er de to fylkene med færrest omkomne i 2020. For Møre og Romsdals vedkommende er det en stor nedgang fra året før da så mange som 10 omkom.