Rekordlavt antall unge trafikkofre

106 mennesker omkom i trafikken i 2017, mot 135 i 2016. Det er særlig stor nedgang i omkomne blant unge trafikanter.

Med en nedgang på 29 omkomne fra året før, utmerker 2017 seg som året med lavest antall trafikkofre siden 1947. – At trafikkåret 2017 viser en kraftig nedgang i det totale antallet omkomne er positivt, men vi er langt fra i mål. Selv om bilene stadig blir sikrere og veiene bedre, møter vi nye utfordringer. Vi får flere trafikanter med høy ulykkesrisiko. Det vil bli flere myke trafikanter, flere eldre på veiene både som sjåfører og fotgjengere og flere trafikanter fra andre trafikkulturer, sier Jan Johansen, direktør i Trygg Trafikk. For høy fart etter forholdene, kjøring i ruspåvirket tilstand, manglende bruk av bilbelte og uoppmerksomhet er de vanligste medvirkende årsakene til de alvorligste trafikkulykkene. Dersom vi skal nå målene som er nedfelt i nasjonalt planverk må vi bruke enda sterkere virkemidler. Ny Nasjonal transportplan for 2018-2029 viderefører visjonen om null drepte i trafikken, og har som etappemål at det maksimalt skal være 350 omkomne og hardt skadde i trafikken i 2029. Ungdom flinkest Ved utgangen av året hadde 13 unge mellom 16 og 24 omkommet i trafikken. Det er nesten en halvering fra 2016 da 24 unge i samme alder mistet livet og 128 ble hardt skadet. Johansen understreker at det er positiv å se at det er færre unge på ulykkesstatistikken. – Unge bilførere har tidligere vært forbundet med risikoatferd i trafikken. Det er mye som tyder på at dette er i endring og at færre unge kjører for fort, i rus og uten belte. Unge tar rett og slett smartere valg i trafikken enn før. I tillegg har trafikkopplæringen blitt betydelig bedre de siste ti årene og er i dag trolig den beste i verden, fortsetter Johansen. Flest omkomne i alderen 40+ Det er særlig ulykkestallene blant voksne i alderen 40+ som bekymrer Trygg Trafikk. Voksne menn fra 45 år og oppover er spesielt overrepresentert på statistikken. – Voksne menn kjører ofte både langt og mye og dette preger nok statistikken. En del av dem har sannsynligvis også tatt med seg trafikkatferden fra 80-tallet inn i voksen alder. De kjører gjerne litt for fortog tar større sjanser i trafikken, sier Johansen. Store mørketall for skader blant myke trafikanter Av de omkomne i 2017 var 11 fotgjengere og 9 syklister. Den offisielle statistikken over drepte og hardt skadde utgjør imidlertid bare en del av bildet. Myndighetene har selv beregnet at to av tre personskadeulykker ikke blir registrert som vegtrafikkulykker. Underrapporteringen er særlig stor når det gjelder eneulykker med syklister. Her viser kartlegging at kun én av 13 sykkelulykker blir rapportert. Eneulykker med fotgjengere, det vil si fallulykker, defineres ikke som veitrafikkulykker. – Myndighetene varslet høsten 2016 en utredning av behovet for nye retningslinjer for registrering av veitrafikkulykker. Det er viktig at dette arbeidet skyter fart, slik at vi kan få bedre oversikt over det reelle skadeomfanget, ikke minst blant myke trafikanter, sier  Johansen.