Rektorfrykt for trafikkulykker

Norske rektorer sier trafikksikkerheten rundt skolene er for dårlig. Mer enn 6 av 10 er redd det vil skje en alvorlig trafikkulykke ved skolen deres.

Det kommer frem i en undersøkelse gjennomført blant mer enn 250 norske rektorer, utført av Sentio på vegne av forsikringsselskapet If. Mer enn halvparten av rektorene i undersøkelsen sier rett ut at trafikksikkerheten utenfor skolen er et problem. Stadig yngre førsteklassinger gjør at flere barn kjøres til skolen, og det er nettopp foreldrenes levering og henting som ifølge rektorene skaper flest farlige situasjoner. 43 prosent peker på dette som den største risikofaktoren, mens 35 prosent trekker frem dårlig tilrettelegging både for biler og busser som skal til skolen. Trygg Trafikk er hvert år ute i forbindelse med skolestart for å minne bilistene om å være aktsomme. I år slår de seg sammen med If for å informere. – Barn er ikke bare myke trafikanter, men også mindre oppmerksomme og mer uforutsigbare enn voksne. Rundt skolene våre må alle ta mer hensyn til det, sier kommunikasjonssjef Ann-Kathrin Årøen i Trygg Trafikk. – At flertallet av norske rektorer både sier at trafikkforholdene rundt skolen er for dårlige for den trafikken vi vet kommer, og at de derfor frykter alvorlige ulykker, er et kraftig varsku. Dessverre er det heller ikke blitt bedre de siste årene, sier Jon Berge, informasjonsdirektør hos If. I år har også If utviklet en gratis GPS-app som skal minne folk på å kjøre forsiktig rundt skolene. «Slow Down GPS» kan lastes ned på en hvilken som helst smarttelefon. I tillegg til å guide deg rundt i Norge som andre GPS-er, slår den automatisk over til en barnestemme når du kommer nærmere en skole enn 200 meter.Se en film om hele dette initiativet her: https://youtu.be/MQQTRTeCe2I En undersøkelse gjennomført av Sentio for If blant et landsrepresentativt utvalg av befolkningen viser at de er enige i rektorenes bekymring. Bare 37 prosent opplever at det gjøres nok for å lage et trafikksikkert miljø rundt skole. Også her er det foreldrenes bilkjøring til og fra som trekkes fram som det største problemet.