Samferdselsminister blokkerer livreddende fotobokser

Fotobokser som måler snittfart (streknings-ATK) reduserer antallet drepte og skadde i trafikken med inntil 54 prosent. Likevel sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen nei. Direktør Jan Johansen i Trygg Trafikk mener dette handler om politikk.

Både politi, fagfolk og lokale myndigheter er svært positive til fotobokser som måler snittfart. – Vi mener samferdselsministeren blokkerer dette svært effektive trafikksikkerhetstiltaket av politiske og ideologiske årsaker. Dermed reduseres dessverre også muligheten til å redde flere liv på de mest ulykkesutsatte strekningene, sier Johansen.

Dokumentert effekt av snittfart-fotobokser

Samferdselsministerens begrunnelse er at effekten av snittfart-fotobokser ikke er dokumentert, og at tiltaket strider mot personvernet. Johansen i Trygg Trafikk mener dette er argumenter som ikke holder vann: Effekten av snittfart-fotobokser ble evaluert høsten 2014. Transportøkonomisk institutt (TØI) konkluderte da med at tiltaket reduserer antall omkomne og hardt skadde med 49-54 prosent. Personvernnemda uttalte i 2011 at snittfart-fotobokser ikke strider mot personvernet. Bilder av bilister som holder fartsgrensen blir nemlig umiddelbart slettet.

Departementet avslår søknader

Til tross for entydige faglige anbefalinger, er Samferdselsdepartementet nå i gang med å avslå søknader om snittfart-fotobokser på ulykkesutsatte strekninger. I begynnelsen av mars ble Vegdirektoratets søknad om snittfart-fotobokser i Ellingsøytunnellen og Valderøytunnelen avslått uten begrunnelse. Nå kan samferdselsdepartementet også sette en stopper for fotobokser på en av ”verstingveiene”, Fylkesvei 170 i Akershus. Siden år 2000 er 11 personer omkommet og flere titalls skadet på strekningen mellom Heia og Mork (5,9 km). Etter planen skal fotoboksene settes opp i høst. Akershus fylkeskommune, Statens vegvesen og politiet ønsker snittfart-fotobokser på deler av strekningen. I et intervju med Indre Akershus blad 16. februar 2015 avviser statssekretær Bård Hoksrud snittfart-fotobokser på fylkesvei 170, bl.a. fordi han mener det fører til en generell mistenkeliggjøring av alle bilister.

Trygg Trafikk vil redde liv

– Når vi først har et så effektivt trafikksikkerhetstiltak som snittfartfotobokser, er det oppsiktsvekkende at dette ikke tas i bruk på de mest ulykkesutsatte strekningene. All kunnskap tilsier at snittfart-fotobokser redder liv, sier Johansen i Trygg Trafikk, som nå oppfordrer samferdselsministeren til å ta grep. For mer informasjon: Jan Johansen, direktør i Trygg Trafikk, Mob. 90 59 87 30, jjohansen@tryggtrafikk.no Dette er snittfart-fotobokser (streknings-ATK): Streknings- ATK er fotobokser som måler bilistenes gjennomsnittlig hastighet over en kortere veistrekning. De som kjører over fartsgrensen blir bøtelagt. Den første fotoboksen fotograferer samtlige kjøretøy. Bilder av bilister som holder lovlig hastighet blir umiddelbart slettet, av hensynet til personvernet.