Se opp: MC-sesongen står for døren

I løpet av årets tre første måneder har 21 mistet livet på norske veier. Nå står MC-sesongen for døren og Trygg Trafikk oppfordrer både bilister og MC-førere til å være ekstra på vakt.

Så langt i år har ingen motorsyklister omkommet i trafikken, men tall fra Statens vegvesen viser at selv om motorsykkel utgjør kun 5% av alle kjøretøy, står de for over 20% av dødsulykkene i trafikken. – Motorsykkel er et krevende kjøretøy og stiller store krav til førerens kompetanse og ferdigheter. I tillegg er motorsyklister en sårbar trafikantgruppe fordi man er mer utsatt enn i en bil. Det gjør at ikke bare føreren selv, men også andre må være oppmerksomme, særlig i kryss og ved feltskifte, sier Bård Morten Johansen, seniorrådgiver i Trygg Trafikk. Han understreker at det er ekstra viktig å være oppmerksom nå ved oppstarten av sesongen. – Bilister må forberede seg på at vi går inn i en tid med flere tohjulinger, både med og uten motor. Trafikkbildet blir mer blandet og motorsykler er fleksible kjøretøy som ikke alltid er like lett å få øye på. Derfor er det ekstra viktig å ta en siste sjekk før krysset og bruke speilene godt, sier Johansen. God føreropplæring En temaanalyse av dødsulykker på motorsykkel 2005-2014, utført av Transportøkonomisk institutt på oppdrag fra Statens vegvesen, viser at MC-førere var utløsende faktor i hele 66% av ulykkene. – Dette underbygger at føreren har et særlig stort ansvar for å unngå velt og sammenstøt. Men det er også viktig å minne om at motorsykkelopplæringen i Norge er blant de beste i verden og det er positivt at selv om stadig flere kjører motorsykkel, holder antall omkomne seg stabilt, sier Johansen. I 2016 mistet 22 personer livet på MC, mens tallet for 2015 var 20. – Vi må jobbe for at alle overlever MC-sesongen. Derfor er det viktig å holde liv i sikkerhetsdialogen i MC-miljøene og utvikle nye tiltak. Opplæringen utgjør en viktig del av dette og vi må fortsatt utdanne lærere med høy faglig kompetanse. De fleste MC-folkene er opptatt av egen og andres sikkerhet, sier Johansen.   Trygg Trafikks råd for sesongstart:

  • Delta på kurs og se NMCUs film «Full kontroll»
  • Kjør etter forholdene og eget ferdighetsnivå
  • Se over kjøreutstyret og sørg for at kjøretøyet ditt er i god teknisk stand før du legger ut på tur.
  • Ikke spar penger på sikkerhetsutstyr
  • Ta det pent de første milene

  Fordeling trafikantgrupper Mars Mars Hittil i Hittil i 2017 2016 2017 2016 Bilførere 4 4 12 20 Bilpassasjerer 0 1 1 6 Motorsyklister 0 0 0 0 Mopedister 1 0 1 0 Syklister 2 1 2 1 Fotgjengere 1 0 4 1 Akende 0 1 0 1 Andre 0 1 1 2 SUM 8 8 21 31

Fordeling fylker Mars Mars Hittil i Hittil i 2017 2016 2017 2016 Østfold 0 0 0 1 Akershus 0 0 1 1 Oslo 1 0 1 1 Hedmark 0 0 1 2 Oppland 0 0 1 1 Buskerud 0 1 0 4 Vestfold 0 0 1 1 Telemark 0 1 0 1 Aust-Agder 0 0 0 0 Vest-Agder 1 0 1 0 Rogaland 1 1 5 4 Hordaland 1 1 2 2 Sogn og Fjordane 1 0 1 1 Møre og Romsdal 1 0 2 0 Sør-Trøndelag 1 0 2 5 Nord-Trøndelag 0 1 0 3 Nordland 0 1 2 1 Troms 1 1 1 1 Finnmark 0 1 0 2 SUM 8 8 21 31