Seks omkom i trafikken i november

Seks mennesker omkom på veiene i november. Det er syv færre enn i samme måned i fjor. Alle var menn mellom 25 og 80 år.

Ved utgangen av årets nest siste måned har hele 128 mennesker mistet livet på norske veier, mot 107 på samme tid i fjor. – Selv om det var færre drepte i november i år enn i fjor, har vi dessverre allerede passert antallet for i hele 2015 da det omkom 117 mennesker. Dette bekymrer oss, sier Jan Johansen, direktør i Trygg Trafikk. Det er verdt å merke seg at det ikke er noen myke trafikanter blant de omkomne siste måned. – Dette er selvsagt positivt, spesielt med tanke på at november er en mørk måned der vi vet mange beveger seg til fots og på sykkel uten lys og refleks.  Det er viktig å understreke at alle trafikanter har et ansvar for å sikre godt samspill i trafikken. Både lys og refleks er viktig i mørketiden, sier Johansen. Ikke oversikt over antall skadde Han fremhever at selv om antall drepte har gått ned i november, har vi ikke oversikt over hvor mange som ble skadd. – Det er store mørketall.  Mange av ulykkene blir ikke rapportert, men vi vet at flere får redusert livskvalitet som følge av skadene, sier han. Johansen ber folk om å ta det litt ekstra med ro nå som vi går inn i årets aller siste måned. – Desember er en travel tid. Vi forflytter oss mer, mange stresser og blir uoppmerksomme. Dette, kombinert med skiftende vær og føreforhold kan skape utfordringer.  La roen senke seg i trafikken, oppfordrer Johansen.   Fordeling trafikantgrupper November November Januar – november Januar – november 2016 2015 2016 2015 Bilførere 5 6 54 50 Bilpassasjerer 1 5 17 19 Motorsyklister 0 0 22 20 Mopedister 0 0 1 0 Syklister 0 1 12 6 Fotgjengere 0 0 12 9 Akende 0 0 0 0 Andre 0 1 10 3 SUM 6 13 128 107

Fordeling fylker November November Januar – november Januar – november 2016 2015 2016 2015 Østfold 0 0 5 7 Akershus 0 0 11 6 Oslo 0 1 4 5 Hedmark 1 0 9 5 Oppland 1 3 7 10 Buskerud 1 0 12 6 Vestfold 0 0 5 5 Telemark 0 0 4 4 Aust-Agder 1 0 2 6 Vest-Agder 0 1 9 6 Rogaland 1 0 15 8 Hordaland 0 2 7 5 Sogn og Fjordane 1 3 4 5 Møre og Romsdal 0 0 4 2 Sør-Trøndelag 0 2 9 7 Nord-Trøndelag 0 0 5 4 Nordland 0 1 6 9 Troms 0 0 4 5 Finnmark 0 0 6 2 SUM 6 13 128 107